Skip to main content

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

          
            Hôm nay (12/1/2011), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên trên cả nước.
Đúng 8h, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Dự lễ khai mạc Đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội các khóa, các đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sỹ trí thức tiêu biểu, đại biểu các tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam...
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên họp, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn các đồng chí, các vị khách quý đã đến dự và mang đến Đại hội những tình cảm thắm thiết của đồng bào, đồng chí cả nước.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Sau khi đoàn đại biểu các giới nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đọc báo cáo chung về các văn kiện Đại hội XI.
Đại hội có chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Đại hội sẽ thảo luận và thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội.
           Trước đó, ngày 11/1, Đại hội đã họp phiên trù bị, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
                                                                                           
                                                                         Nguồn: Chinhphu.vn