Skip to main content

Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam

Chiều ngày 6/1/2011, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2011) và tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn khoá XII.
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trương Hùng Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thị Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Các vị đại biểu Quốc hội từ khoá II đến khoá XII Đoàn ĐBQH tỉnh hiện đang sinh sống, công tác tại Lạng Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XII, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ôn lại truyền thống 65 năm Quốc hội Việt Nam. Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về toàn dân đi bỏ phiếu, ngày 6/1/1946 đã trở thành một mốc son lịch sử của cả dân tộc, 89% cử tri trong 71 tỉnh thành của cả nước đã nô nức đi bỏ phiếu bầu cử ra Quốc hội đầu tiên của Việt Nam với 333 đại biểu đại diện cho các thành phần, tầng lớp nhân dân trong cả nước. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra triển vọng của một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản hiến pháp tiến bộ và một chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
 Trải qua 65 năm, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội đã ngày càng xứng đáng với niềm tin và ý chí của toàn dân, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta qua các khoá đã đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Quốc hội với cử tri trong tỉnh, cũng như tạo điều kiện cho Quốc hội hoạt động có hiệu quả hơn trong các kỳ họp. Đối với Đoàn ĐBQH khoá XII tỉnh Lạng Sơn, qua 4 năm hoạt động đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giữ mối quan hệ công tác và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở địa phương, ở trung ương và các hoạt động tại kỳ họp Quốc hội, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội.
Buổi gặp mặt đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện Quốc hội các khóa và các đại biểu dự buổi gặp mặt, cùng nhau ôn lại truyền thống 65 năm Quốc hội Việt Nam.   
 
                                                                              Theo baolangson.com.vn