Skip to main content

Hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2011

Ngày 04/01/2011 UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2011. Đồng chí Vy Văn thành, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; UB MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục trưởng Chi cục thuế các huyện, thành phố và một số các doanh nghiệp của tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết định về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; cơ chế điều hành ngân sách nhà nước của UBND tỉnh năm 2011.
Kết luận hội nghị, đồng chí Vy Văn Thành, đã biểu dương các Ngành, các Cấp về những kết quả đã đạt được trong năm 2010 và tầm quan trọng của Kế hoạch năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết phát triển KT-XH 5 năm 2010-2015.
 Đồng chí đã yêu cầu các cấp, các ngành cần nâng cao tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ và nếu cần có sự điều chỉnh kịp thời trên từng lĩnh vực, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thực hiện tốt một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán như sản xuất vụ Đông-Xuân 2010 – 2011, làm đường giao thông nông thôn; chống rét, chống cháy rừng; chủ động phòng, chống dịch bệnh; thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công, các lực lượng vũ trang trong dịp Tết Nguyên Đán 2011; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt phòng, chống pháo nổ; đảm bảo trật tự an toàn xã hội…
 
                                                                             Lê Hải Yến
                                                                Sở Thông tin - Truyền thông