Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 28/02/2018 - 14:09

SỞ TƯ­­­­­­­ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM DỊCH VỤ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN          

 ­       

         Số:  17/TBH - TTBĐG                                  Lạng Sơn, ngày  27  tháng   02  năm 2017   

 

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Khối Phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

 3. Tài sản đấu giá
 Quyền sử dụng đất tại thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

-     Vị trí khu đất: Thuộc thửa đất số 224, tờ bản đồ số 82, bản đồ địa chính xã Hoàng Văn Thụ, tỷ lệ 1/1.000;

-     Diện tích khu đất: 268,3 m2

-     Địa điểm khu đất: Tại thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Đất ở tại nông thôn hộ ông Hoàng Văn Kháo

+ Phía Nam: Giáp mương nước

+ Phía Đông: Giáp đường Phai Danh

+ Phía Tây: Giáp suối

-     Hạ tầng kỹ thuật: khu đất thuận tiện cho hệ thống cấp, thoát nước và đường giao thông;

-         Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

-           Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

-         Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 268.300.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/2/2018 đến ngày 19/3/2018 tại khu đất thuộc thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/01 hồ sơ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản số 35110000490991 của Trung tâm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 119000088684 của Trung tâm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày 19/3/2018 đến ngày 21/3/2018.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giáđiều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/2/2018 đến ngày 19/3/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn. 

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.   

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật)  cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 28/2/2018 đến ngày 21/3/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 22/3/2018 tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn. 

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Khối Phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT: 0205.3.836.177)./.

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính;

- Trang TTĐT tỉnh Lạng Sơn;

- Trang TTĐT Sở Tư pháp;

- Đài PT & TH tỉnh Lạng Sơn;

- Đài TT&TH huyện Bình Gia;

- Báo Lạng Sơn;

- Niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; UBND huyện Bình Gia; UBND xã Hoàng Văn Thụ; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia;

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo TT;

- Lưu VT, HSĐG.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Sầm Thị Hoa

 

Đính kèmDung lượng
TB 17.pdf1.57 MB
BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn