Skip to main content

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950, bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống th

 Ngày 19/10/2010, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 - Bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp” tại Lạng Sơn. Đoàn chủ tịch Hội thảo gồm các đồng chí: Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo; Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trung tướng PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Bế Xuân Trường, Tư lệnh Quân khu I; Thiếu tướng, TS Phạm Văn Thạch, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.


Tại hội thảo, Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát biểu khai mạc nêu bật ý nghĩa của Hội thảo khoa học “Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 - Bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”. Qua hội thảo sẽ lý giải được sâu sắc hơn nữa về sự kiện quan trọng này; đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu để phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc… Tiếp đó, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, khẳng định những ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950. Đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, anh ninh của tỉnh Lạng Sơn.

            Trong chương trình, sau khi nghe Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học, đã có một số tham luận được trình bày với nhiều ý kiến rất thiết thực, cụ thể, tập trung làm sáng tỏ chủ đề của hội thảo... Báo cáo tổng luận Hội thảo do Thiếu tướng, TS Phạm Văn Thạch, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam trình bày đã tiếp tục khẳng định rõ nét hơn về tầm vóc, ý nghĩa, những bài học kinh nghiệm của chiến thắng lịch sử này...

Phát biểu kết thúc hội thảo, đồng chí Thượng tướng Phan Trung Kiên đã đánh giá lại toàn bộ chương trình hội thảo. Chương trình đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, thu được kết quả tốt đẹp. Các bài tham luận có nội dung phong phú, chất lượng, mang tính khoa học cao, đóng góp nhiều khía cạnh mới, đặc sắc, làm sáng tỏ và khẳng định những giá trị to lớn của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 - bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp...

                        

                                                   (theo: BaoLangSon.vn)