Skip to main content

Thư mời Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           Hà nội, ngày 03 tháng 5 năm 2010

 

THƯ CHÀO MỪNG

            

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chủ trì tổ chức từ ngày 16 đến 21 tháng 10 năm 2010 tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là một sự kiện quan trọng diễn ra trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia;

            Bộ Công Thương tin tưởng rằng Hội chợ Thương mại quốc tế Việt -Trung tại Lạng Sơn sẽ là cơ hội tốt cho các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế quảng bá về tiềm năng thế mạnh, quảng bá về sản vật, thương hiệu tới người tiêu dùng trong nước, cũng là dịp để các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hai nước Việt Nam và Trung Quốc trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hóa…đẩy mạnh hợp tác đầu tư và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời hoạt động của Hội chợ có ý nghĩa chào mừng nhân năm Hữu nghị Việt - Trung 2010.

            Thay mặt Bộ Công Thương tôi nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia hội chợ. Chúc các doanh nghiệp, doanh nhân thu được nhiều kết quả; chúc Hội chợ thành công tốt đẹp./.

                                                                                   BỘ TRƯỞNG

                                                   

                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                    Vũ Huy Hoàng

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              Lạng Sơn, ngày 17 tháng 5 năm 2010

 

THƯ MỜI

Tham dự “Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung 2010”

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế;

Được sự đồng ý của Chính phủ và Bộ Công thương, UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì tổ chức Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung từ ngày 16/10 đến 21/10/2010 tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn nhân năm hữu nghị Việt – Trung 2010 và kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950-17/10/2010).

Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung 2010 thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với quy mô trên 400 gian hàng và nhiều hoạt động thiết thực tạo môi trường cho các doanh nghiệp, cho tổ chức trong và quốc tế giao thương quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, sản phẩm hàng hóa, phát triển thương hiệu của mình, hợp tác đầu tư, hợp tác du lịch cùng phát triển.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước hưởng ứng tham gia và tài trợ góp phần quan trọng để Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung 2010 tại thành phố Lạng Sơn thành công tốt đẹp.

                                                       TM.UBND TỈNH LẠNG SƠN

                                                                   CHỦ TỊCH


 (Đã ký)

 

 

Vy Văn Thành