Skip to main content

Chuẩn bị tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung năm 2010 tại Lạng Sơn

          Ngày 14/9/2010 Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung năm 2010 tại Lạng Sơn đã họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội chợ và Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc tổ chức Hội chợ.

            Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung năm 2010 tại Lạng Sơn là một sự kiện quan trọng diễn ra trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia; Là một trong những hoạt động nhân năm “Hữu nghị Việt - Trung 2010” và kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 – 17/10/2010).

Chủ đề của Hội chợ là “Liên kết hợp tác cùng phát triển” kết nối thị trường Lạng Sơn với thị trường trong nước và quốc tế…

            Thời gian Hội chợ từ ngày 16/10/2010 đến ngày 21/10/2010; Địa điểm tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn, đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

            Đối tượng tham gia gồm các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế, các Trung tâm Xúc tiến: thương mại, khuyến nông, đầu tư, du lịch…trong nước và quốc tế.

            Hội chợ có các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại, trao đổi nghiệp vụ; Hội thảo chuyên đề; Các hoạt động Văn hóa, nghệ thuật; Các hoạt động giới thiệu những phong tục tập quán, ẩm thực, đặc sản đân tộc của  Việt Nam và Trung Quốc…

            Cuộc họp đã thống nhất các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện./.

                                                          Hoàng Văn Đồng

                                                 Sở Thông tin và Truyền thông