Skip to main content

Lễ ký kết phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho Bạc Nhà nước tỉnh- Cục Thuế tỉnh - Ngân hàng

Sáng ngày 8/9/2010, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NH No&PTNT) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Kho Bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn- Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ký kết Đề án phối hợp thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh và NH No&PTNT tỉnh Lạng Sơn; cùng đông đảo cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn của 11 huyện và thành phố...

 

Lễ ký kết


Đề án "Phối hợp thu Ngân sách giữa KBNN Lạng Sơn- Cục Thuế Lạng Sơn- NH No&PTNT Lạng Sơn", được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 128/2008, của Bộ Tài chính về việc cho phép các đơn vị chức năng trên địa bàn: Ngân hàng No&PTNT- KBNN- Tổng cục Thuế, tổ chức phối hợp để thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước (NSNN). Phạm vi của Đề án cho phép các đơn vị, tổ chức thuộc KBNN Lạng Sơn thực hiện thu, nộp NSNN qua hệ thống NHNo&PTNT Lạng Sơn theo phạm vi uỷ nhiệm thu NSNN của KBNN Lạng Sơn. Đây là một đề án nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.

Sau buổi lễ ký kết, các đơn vị trong khối Ngân hàng No&PTNT Lạng Sơn, KBNN Lạng Sơn, Cục Thuế tỉnh sẽ tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình vận hành quá trình thực hiện phối hợp uỷ nhiệm thu NSNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Theo baolangson.com.vn