Skip to main content

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Phòng không

         Ngày 07/9/2010 Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Phòng không Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị.

            Dự Hội nghị có Đại tá Kiều Huân, Chủ nhiệm Phòng không Quân khu I, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân Quân khu I; Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân tỉnh; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân các huyện, thành phố.

            Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Phòng không Nhân dân, 12 ý kiến tham luận của các Đơn vị…

            Qua 5 năm thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Phòng không Nhân dân, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác quán triệt, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kiện toàn BCĐ, Cơ quan thường trực về Phòng không Nhân dân được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm đúng mức; Công tác Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ công tác PKND thường xuyên được chú trọng; Các cấp, các ngành từng bước nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch PKND, xây dựng các công trình, hệ thống công sự trận địa phòng không, quản lý, bảo vệ hệ thống Hang động chặt chẽ; Tổ chức huấn luận, tập huấn, diễn tập hàng năm ở các xã, diễn tập phòng thủ ở các huyện và tỉnh đạt kết quả tốt; Đầu tư đúng mức các nguồn lực cho công tác PKND trên địa bàn, kết hợp kinh tế với quốc phòng…           

            Phát biểu với Hội nghị Đại tá Kiều Huân, Chủ nhiệm Phòng không Quân khu I, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân Quân khu I đã đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận những thành tích trong 5 năm qua về công tác PKND mà tỉnh Lạng Sơn đã đạt được, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng chí phân tích mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng công tác PKND trong thời bình ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của Nhân dân khi có chiến tranh xảy ra, nhất là trong điều kiện chiến tranh hiện đại địch có sử dụng vũ khí công nghệ cao; Những âm mưu của các thế lực thù địch; Những nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới…

            Tại Hội nghị UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể gồm: Ban Phòng không Bộ CHQS tỉnh; Ban Tham mưu Ban CHQS huyện Cao Lộc; Ban CHQS Công ty Nhiệt điện Na Dương; Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PKND giai đoạn 2006 – 2010.   

            Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân tỉnh đã khẳng định về những kết quả đạt được của tỉnh về công tác PKND trong 5 năm qua, được Quân khu I công nhận và biểu dương; Phân tích những hạn chế,  nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; Các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tới. Những chủ trương và giải pháp chính đó là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác PKND; Thường xuyên kiện toàn BCĐ và Cơ quan thường trực PKND; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục PKND gắn với giáo dục Quốc phòng tại các Trường học có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng cụ thể; Xây dựng Kế hoạch PKND, xây dựng các công trình, hệ thống công sự trận địa phòng không, xác định khu vực phòng thủ, vị trí trận địa, quy hoạch sử dụng đất cho quốc phòng; Xây dựng Phương án phòng thủ, kết hợp các Dự án kinh tế, xã hội với Quốc phòng; Tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành các cấp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Thường xuyên quan tâm đảm bảo kinh phí cho hoạt động công tác PKND có hiệu quả; BCĐ PKND tỉnh nghiên cứu đề suất các cơ chế chính sách riêng của tỉnh để kiện toàn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Phòng không Nhân dân trên địa bàn tỉnh…/.

                                                            Hoàng Văn Đồng 

                                                  Sở Thông tin và Truyền thông