Skip to main content

Trợ cấp cho chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến từ 30/4/1975 trở về trước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) tham gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30/4/1975 trở về trước có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Có 2 nhóm đối tượng được áp dụng chế độ quy định tại Quyết định này.

Thứ nhất, cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ, vào CAND từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương hiện không hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc một trong các trường hợp: có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong CAND được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; có dưới 15 năm công tác trong CAND được hưởng trợ cấp một lần.


 

Ảnh minh họa


         Theo quy định mới, các trường hợp này sẽ được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Thứ hai, cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ vào CAND từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong CAND, đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn, thuộc một trong 3 trường hợp sau:

Những người có dưới 20 năm công tác trong CAND, sau đó, tiếp tục công tác ở xã, phường, thị trấn, đã nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc chế độ hưu trí, được hưởng trợ cấp một lần.

Những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong CAND, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được thực hiện chế độ trợ cấp một lần; nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định thì được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng.

Những người có dưới 15 năm công tác trong CAND, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Trợ cấp hàng tháng trên 800 nghìn đồng/tháng

Quyết định nêu rõ, trợ cấp hàng tháng được tính theo số năm công tác thực tế trong CAND; đủ 15 năm được trợ cấp 813.614 đồng/người/tháng, sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% trên mức trợ cấp khởi điểm.

Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp hàng tháng trên được điều chỉnh tương ứng theo quy định. Người được hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng từ tháng tiếp theo. Thân nhân của người từ trần được trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp hiện hưởng của người từ trần.

Chế độ trợ cấp một lần

Trợ cấp một lần cũng được tính theo số năm công tác thực tế trong CAND, đủ 2 năm trở xuống được trợ cấp bằng 2.000.000 đồng, từ  năm thứ 3 trở đi, cứ mỗi năm được trợ cấp bằng 600.000 đồng.

Trường hợp có tháng lẻ, dưới 6 tháng được tính bằng một nửa mức hưởng của một năm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính bằng mức hưởng của một năm.

Đặc biệt, những đối tượng được áp dụng các chế độ trên đã từ trần trước ngày Quyết định có hiệu lực thi hành (15/10/2010) thì một trong những người sau: vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần được trợ cấp một lần bằng 3.000.000 đồng.

                                                          Nguồn Chinhphu.com.vn