Skip to main content

Cụm thi đua Khối Văn hóa – xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2010

Ngày 13/8/2010, Cụm thi đua Khối Văn hóa – xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2010, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký đầu năm, trao đổi học tập kinh nghiệm xây dựng phong trào thi đua, điển hình tiên tiến và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của các đơn vị thành viên trong Cụm.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, các đơn vị thành viên của Cụm đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các chức năng từng ngành, lĩnh vực được UBND tỉnh giao:

Ngành Lao động-TBXH đã chỉ đạo, tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề cho hơn 6.300 lượt người, trong đó có 1.200 lao động tìm được việc làm, tạo việc làm mới cho 5.000 lao động…

Ngành Y tế đã cấp 12.168 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và tổ chức đón 240 đối tượng người có công điều dưỡng tập trung tâm Sầm Sơn – Thanh Hóa. Đã có 50% trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 7 loại vacxin, 52% số phụ nữ có thai được tiêm AT2+. Đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của 1.768/4.813 (36,7%) cơ sở, trong đó có 1.595 cơ sở (90,2% số cơ sở được kiểm tra) được công nhận là cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh…

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành Giáo dục, đã có 3 trường Mầm non và 45 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, một trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở hệ trung học cơ sở là 99,1%, trung học phổ thông đạt 93,67%...

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biên tập và phát hành 12 tài liệu tuyên truyền, phát hành 5 số tờ tin nghiệp vụ văn hóa thông tin với 300 bản gửi cơ sở; tiến hành phân loại, đăng ký, lập hồ sơ khoa học bổ sung 320 đơn vị hiện vật có giá trị phục vụ cho nghiên cứu, trưng bày; có khoảng 1.202.000 lượt khách du lịch đến Lạng Sơn, tăng 0,4% so với cùng kỳ, với doanh thu ước đạt 492 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2009…

Ngành Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan Báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực; Chỉ đạo kinh doanh và xây dựng cơ sở hạ tầng Viễn thông, đến nay số trạm thu phát tín hiệu thông tin di động là 813 trạm; 16.642 thuê bao Internet (đạt 77,05% kế hoạch năm); 106.803 thuê bao điện thoại cố định, bình quân 14,59 máy/100 dân (đạt 76,79% kế hoạch năm); Quản lý và duy trì hoạt động Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh…

Đài phát thanh-Truyền hình đã thực hiện được 10.731 tin bài phát trên sóng Phát thanh, Truyền hình và Trang TTĐT Phát thanh - Truyền hình;Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo của các đơn vị thành viên trong Cụm cũng biểu thị rõ quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2010, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Kế hoạch thi đua, khen thưởng và theo cam kết của các đơn vị trong Cụm từ đầu năm, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2010.

 

                                                           Nguyễn Mạnh Chinh

                                                    Sở Thông tin và Truyền thông