Skip to main content

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010- 2015

Trong 2 ngày 9,10/8/2010, Đảng bộ huyện Bình Gia tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010- 2015.    

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Tô Hùng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ; cùng với sự có mặt của 201 đại biểu đại diện cho trên 3200 đảng viên trong toàn Đảng bộ đến từ 52 chi, đảng bộ trực thuộc... 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, văn kiện của Đảng bộ tỉnh; tập trung thảo luận báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện. Bình Gia là huyện miền núi, có thế mạnh phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Bình Gia đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tranh thủ thời cơ, khai thác các tiềm năng, thế mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và đạt được một số kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 9,09%, các lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010, ước đạt 9,08 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư khá; tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động trong giai đoạn 2006-2010 đạt khoảng 401,6 tỷ đồng, gấp 2,9 lần giai đoạn 2001-2005. Lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế, TDTT có bước phát triển khá. Các chính sách xã hội được quan tâm hơn. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được kiện toàn và phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc... Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, huyện đã thực hiện đạt và vượt 14/21 chỉ tiêu đề ra.        

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, với một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng; trồng rừng mới đạt 5.000 ha, nâng độ che phủ rừng lên 55%; 90% số xã có đường ô tô đi được 4 mùa; 83% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Phấn đấu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015. 100% xã đạt chuẩn y tế; 70% hộ nông dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Trên cơ sở các mục tiêu chủ yếu, đại hội đã đề ra 5 giải pháp chỉ đạo, nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành và hệ thống chính trị tham gia thực hiện có hiệu quả.    

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 41 đồng chí, bầu 20 đồng chí là đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và thông qua Nghị quyết đại hội.  

                                                                                                

(Theo Baolangson.com.vn)