Skip to main content

Phát động Giải thưởng Sáng tạo, Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2010

Nhằm khuyến khích việc áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, đồng thời công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2010 (VIFOTEC).

Năm nay, giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Cơ khí và tự động hoá; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới

Đối tượng được xét trao giải thưởng là: Tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài lao động, học tập tại Việt Nam có các công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên lãnh thồ Việt Nam từ năm 2005 trở lại đây đáp ứng các yêu cầu mà Ban Tổ chức “Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2010” đã đặt ra, đặc biệt Ban Tổ chức sẽ ưu tiên xét Giải thưởng đối với các công trình khoa học, công nghệ được áp dụng mạng lại hiệu quả cao ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đạo. Khuyến khích các tác giả và đồng tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học – công nghệ được áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao.

Ban Tổ chức sẽ trao 6 Giải nhất, mỗi giải được tặng 1 Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 40 triệu đồng; 12 giải nhì, 18 giải ba, 24 giải khuyến khích; 1 công trình xuất sắc phù hợp tiêu chí của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và công trình xuất sắc của nhà sáng tạo nữ được Ban Tổ chức xét và đề nghị WIPO tặng Huy chương vàng và Giấy chứng nhận của Tổng Giám đốc WIPO kèm theo tiền thưởng. Ngoài ra, căn cứ giá trị của các công trình, Ban Tổ chức sẽ trao một phần thưởng khác theo đề nghị của các nhà tài trợ.

Thời hạn nhận công trình tham dự được bắt đầu từ tháng 6/2010 đến hết ngày 31/10/2010. Thời hạn chấm và xét chọn được tiến hành trong tháng 11 – tháng 12/2010, Lễ trao Giải thưởng được tổ chức vào quý I năm 2011.

                                                        Nguyễn Mạnh Chinh

                                                  Sở Thông tin và Truyền thông