Skip to main content

Đoàn giám sát Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc Hội làm việc tại Lạng Sơn

Ngày 27/7/2010 Đoàn giám sát của  Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc Hội do đồng chí Hoàng Quốc Hiển chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc Hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Thị Bích Ly Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Thời Giang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Thị Hoa Sinh Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo với đoàn về tình hình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2010. Việc thực hiện Luật ngân sách nhà nước, đánh giá thực hiện phân bổ vốn trái chính phủ giai đoạn 2003-2010, tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 2010 đồng thời xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2011

Về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2010. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền xây dựng và triển khai các biện pháp tiết kiệm chống lãng phí. Trong 6 tháng đầu năm 2010 công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thẩm tra quyết toán được 426 dự án, sau thẩm tra quyết toán đã giảm được trên 6 tỷ đồng. Việc quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan đơn vị đã gắn kết hơn với các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tình hình thực hiện Luật ngân sách Nhà nước ngân sách cơ bản đã được quản lý thống nhất đảm bảo tập trung công khai minh bạch, sự phân công, phân cấp hợp lý tạo được tính chủ động tính trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền địa phương trong việc quản lý điều hành thu chi ngân sách.

Đối với việc thực hiện phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 tính đến hết năm 2009 đã hoàn thành 350 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Trong đó gồm 03 dự án đường đến trung tâm xã; 03 dự án thủy lợi miền núi; 02 dự án an toàn hồ chứa. Dự án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2003-2005 gồm 166 dự án, các dự án kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2008 -2012 đã hoàn thành 109 dự án phòng học và 67 dự án  phòng ở cho giáo viên.

Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng cơ bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả và công năng sử dụng. Nhìn chung từ 2003-2010 thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ ở tỉnh Lạng Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân.

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 2010 và xây dựng dự toán ngân sách địa phương  2011 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 1.939 tỷ đồng, hiện tỉnh đang thực hiện xây dựng dự toán 2011 theo đúng chỉ thị 854 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng  kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  và dự toán ngân sách nhà nước 2011

Tại buổi làm việc đại diện một số sở, ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn quan tâm như kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2010 so với năm 2009, về thực hiện quản lý đất đai giao đất giao rừng vấn đề quản lý tài nguyên khai thác mỏ hiệu quả trong công tác xây dựng cơ bản; tiến độ giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chi cho các công trình y tế, giáo dục…

Nhân dịp này tỉnh cũng kiến nghị với đoàn một số vấn đề liên quan đến Luật ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và đề nghị tăng cường đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng cho tỉnh nhất là đầu tư xây dựng  trụ sở làm việc cho UBND các  xã.

                                                                Hoàng Thị Thơ

                                                      Sở Thông tin và Truyền thông

                                                            (Theo: langsontv.vn)