Skip to main content

Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử; Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về CNTT Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị;

Tham dự hội nghị có Phái viên của Thủ Tướng chính phủ, Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về CNTT Đỗ Trung Tá; Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lê Nam Thắng; Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG - Patrick McGovern cùng nhiều đại diện Lãnh đạo Bộ, Ngành TW; Lãnh đạo UBND các địa phương; Lãnh đạo Sở TT&TT các tỉnh; Các doanh nghiệp CNTT-TT trong và ngoài nước...

Hội thảo về Chính phủ điện tử, đại diện Bộ TT&TT ông Nguyễn Trọng Đường - Vụ trưởng Vụ CNTT, Chánh VP Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT giới thiệu tóm tắt “Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2010”; Tài liệu này sẽ là nguồn thông tin tin cậy, các số liệu chính thức được công bố rộng rãi trong và ngoài nước.

Tiếp đó ông Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục UDCNTT - Bộ TT&TT trình bày khái quát về tình hình triển khai UDCNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2008-2010 và kế hoạch 2011-2015.

Đại diện Văn phòng Chính phủ trình bày Kết quả thực hiện dự án đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ điện tử ở VN thời gian qua và đình hướng 2011-2015.

Giám đốc Sở TT&TT Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày nội dung Chiến lược xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành địa phương mạnh về CNTT với minh chứng CNTT được chọn là một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn với doanh thu chiếm đến 40% cả nước và cũng là nơi đầu tiên có Công viên phần mềm Quang Trung, có khu công nghệ cao...

Tham luận và thảo luận hội nghị của Giám đốc các Sở TT&TT về việc xây dựng chính phủ điện tử và Ứng dụng CNTT tại các địa phương...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Chính phủ điện tử, ngay khi đất nước còn nghèo thì việc triển khai CPĐT vẫn được khẳng định là cần thiết. Phó Thủ tướng đánh giá, 3 năm qua, chỉ với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, chúng ta đã tiết kiệm được hàng chục ngàn tỉ đồng, giảm thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian tới chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả ở địa phương. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trong 5 điểm nổi bật của việc triển khai CPĐT hiện nay, việc phổ cập máy tính cùng với hệ thống mạng và viễn thông khá tốt. Môi trường pháp lý và thủ tục hành chính đã được tối ưu hóa. Tuy nhiên vẫn còn 2 vấn đề triển khai còn chậm, đó là các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành phục vụ CPĐT và  việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là 2 vấn đề  cần tập trung chỉ đạo và thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015. Bàn về việc đẩy mạnh thực hiện CPĐT trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra 3 mục tiêu, đó là: Thu hút đầu tư cho CNTT; Sớm xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật về CNTT; Đánh giá tình hình cải cách thủ tục hành chính theo định kỳ và công bố công khai cho người dân biết.../.

 

                                                            Vũ Đình Chuyền

                                                  Sở Thông tin và Truyền thông