Skip to main content

Quy định mới về xử phạt hành chính trong hoạt động văn hóa

            Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2010/NĐ – CP ngày 12/7/2010 Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động văn hóa. Theo đó quy định:

            Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá là những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về điện ảnh; các loại hình nghệ thuật biểu diễn; hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; mĩ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật nhiếp ảnh; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu; di sản văn hóa; thư viện; công trình văn hóa, nghệ thuật; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hóa; công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do tổ chức cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. Sử lý các hành vi vi phạm Chương II, Mục 1 của Nghị định quy định hình thức và mức phạt. Trong đó:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với hành vi quay phim ở những khu vực cấm quay.

Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong cách hành vi: Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác mà không được người đó cho phép; Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép sản xuất phim đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam; Sửa chữa, tẩy xoá, chuyển nhượng giấy phép sản xuất phim đối với tổ chức, các nhân nước ngoài được cấp giấy phép sản xuất phim tại Việt Nam.

Từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành một trong các hành vi: Cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc hợp tác liên doanh sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài không đúng nội dung quy định trong giấy phép; Sản xuất phim có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

            Từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Sản xuất phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, khuyến khích tệ nạn xã hội, hành vi tội ác, mê tín dị đoan, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và mội trường sinh thái;  Hợp tác liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, các nhân nước ngoài mà không có giấy phép; Không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hôi đồng dự án sản xuất phim, không tổ chức đấu thầu đối với sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

            Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi: Sản xuất phim có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Sản xuất phim có nôi dung đồi truỵ, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, thể hiện tư tưởng, văn hoá phản động, các hành vi tội ác; Sản xuất phim có nôi dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng , xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; Tổ chức, các nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam mà không có giấy phép.

            Bên cạnh hình thức xử phạt vi phạm hành chính gồm có cảnh cáo và phạt tiền còn có hình thức tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng giấy phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân và phải có biện pháp khắc phục.

            Nghị định cũng quy định rõ hành vi vi phạm, hình thức và mức phạt trong Nghệ thuật biểu diễn; Kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Lĩnh vực triển lãm văn hóa, nghệ thuật; Nhiếp ảnh; Quảng cáo, viết, đặt biển hiệu; Di sản văn hóa, thư viện, công trình văn hóa, nghệ thuật; xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm; Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

            Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2010./.

                          Trần Thị Duyên

                      Sở Thông tin và Truyền thông