Skip to main content

Quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình đ

Ngày 01/7/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT. Quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh.

 Theo đó, các đài phát thanh, truyền hình địa phương muốn phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình của mình trên vệ tinh phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép theo quy định và phải đảm bảo các điều kiện sau: Tổng thời lượng phát sóng kênh chương trình truyền hình tối thiểu 15 tiếng/ngày và Tổng thời lượng phát sóng phim nước ngoài tại khung từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày đối với kênh chương trình truyền hình không vượt quá 50% trong một tuần (không vượt quá 7 tiếng/tuần).

Thông tư quy định nội dung chương trình truyền hình phát sóng phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích quy định trong Giấy phép hoạt động truyền hình hoặc Giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình. Thời lượng chương trình truyền hình tự sản xuất tối thiểu đạt 40%/thời lượng kênh chương trình trong 01 (một)ngày và Nội dung chương trình tự sản xuất tự sản xuất đảm bảo phục vụ yêu cầu thông tin  tuyên truyền và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Yêu cầu về tài chính và kỹ thuật: Có nguồn tài chính đảm bảo các yêu cầu triển khai thực hiện việc phát sóng trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh; Có giải pháp kỹ thuật phù hợp, khả thi để thực hiện việc phát sóng trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh theo đúng các quy định của pháp luật về truyền dẫn phát sóng truyền hình.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/8/2010./.

                                                 Nguyễn Trọng Hùng

                                       Sở Thông tin và Truyền thông