Skip to main content

Xác định hành vi gian lận trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 93/2010/TT-BTC, hướng dẫn xác định các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính nhằm giúp các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại đấu tranh với tội phạm.

Theo đó: Các hành vi dưới đây là những hành vi gian lận trong lĩnh vực tài chính và bị xử phạt theo quy định của pháp luật:

Các hành vi tẩu tán, tiêu hủy hoặc vứt bỏ hàng hóa để trốn tránh sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan;

Bán hàng miễn thuế không đúng đối tượng quy định;

Sửa chữa, tẩy xóa chứng từ kế toán để làm thay đổi số thuế được miễn, giảm;

Không kê khai, đăng ký, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định;

Giả mạo, khai man chứng từ kế toán;

Bồi thường bảo hiểm chậm cho khách hàng so với thời hạn quy định;

Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm trái pháp luật...

                                                           

Vũ Đình Chuyền

                                                Sở Thông tin và Truyền thông