Skip to main content

Thông báo của UBND tỉnh về Hội nghị sơ kết công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện phong trào toàn

           UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Thông báo số  75/TB-UBND thông báo kết luận Kết luận Hội nghị sơ kết công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) 6 tháng đầu năm 2010; Theo đó:

          Qua 6 tháng đầu năm 2010, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận; Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng; Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng được chú trọng, đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, đối tượng nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

           Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên (Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên) và các Tiểu ban thực hiện nghị quyết, thông tư liên tịch đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động đề ra nội dung chương trình công tác phù hợp; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội, đoàn và ngành phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi sai phạm về pháo, phòng ngừa tai nạn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; Đồng thời phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Xoá đói, giảm nghèo”; ‘Đền ơn đáp nghĩa”; Các phong trào thi đua của ngành, của đoàn thể; Xây dựng các mô hình ‘Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; Xây dựng “Khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với các phong trào cách mạng khác.

          Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt chức năng Thường trực, chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện các mặt công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong toàn tỉnh; Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống CAND và 5 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, triển khai pháp lệnh Công an xã, xây dựng lực lượng nòng cốt, các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Chủ động nắm tình hình, phối với với các cấp, các ngành phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, phức tạp, không để phát sinh điểm nóng về ANTT; Triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma tuý với số lượng lớn qua địa bàn, xoá các tụ điểm buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma tuý; khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; Đấu tranh, điều tra làm rõ và  xử lý nghiêm minh các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản, buôn lậu, gian lận thương mại...; Tăng cường các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm tình hình tai nạn giao thông, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Phối hợp tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 và các sự kiện chính trị, văn hoá của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; Vận động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hoá những người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, phòng chống các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo...tình hình ANTT luôn được ổn định.

          Mặc dù công tác phối hợp chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được những kết quả đáng mừng, nhưng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục: Việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của một số huyện, thành phố và cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, chưa có chiều sâu; Công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chưa kịp thời, nhiều nơi chức năng điều hành của Ban Chỉ đạo còn hạn chế; Vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo ở cơ sở chưa được phát huy, thiếu tính chủ động, sáng tạo trong phối hợp thực hiện; một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể chưa chú trọng công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, tình trạng cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, mắc vào tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, cờ bạc, số đề... vẫn diễn ra ở nhiều nơi; Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt và tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và nhân rộng mô hình điểm trong phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục đối tượng chưa được coi trọng; Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào của các đoàn thể, các ngành nên hiệu quả còn nhiều hạn chế.

          Một số nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2010              

           Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn và tăng cường điều hành của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn, nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ chốt ở cơ sở, nhất là ở khối phố, thôn bản trong việc nắm tình hình, cung cấp thông tin và tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; Tham gia công tác quản lý Nhà nước về ANTT, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, quản lý nhân hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường...Công tác tuyên truyền vận động cần phải chú trọng đổi mới cả nội dung và biện pháp cho phù hợp.

          Tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền ở cơ sở; Xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT để mở các cuộc vận động tập trung nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng, nhất là những mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, các vụ khiếu kiện vượt cấp, đông người; Tổ chức hoà giải những mâu thuẫn, bất đồng trong quan hệ gia đình, họ tộc, làng xóm, khối phố, trong thanh thiếu niên và học sinh...không để nảy sinh phức tạp; Điều tra làm rõ và xử lý kiên quyết các vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội; Chỉ đạo tuyên truyền định hướng dư luận, nhận thức trong nhân dân, không để phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, hoặc kẻ địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá...  

          Ban Chỉ đạo các cấp chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 5 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8/1945 - 19/8/2010), 60 năm ngày truyền thống lực lượng Công an xã (10/10/1950 - 10/10/2010). Qua đó tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; Đồng thời quan tâm, góp ý kiến với cán bộ chiến sỹ Công an về phẩm chất, phong cách, lề lối làm việc, thái độ ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

          Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở; Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố và lực lượng quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở; Lựa chọn, phân công những hội viên có uy tín và năng lực tham gia tổ ANTT, tổ hoà giải; tiến hành sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình điểm trong phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, mô hình “Tự phòng, tự quản về ANTT”, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

          Giao cho cơ quan Thường trực (Công an tỉnh) giúp Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và cơ sở; Chủ động đề xuất các kế hoạch công tác, đôn đốc các thành viên để tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo; Báo cáo đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

 

                                                             Vũ Đình Chuyền

                                                Sở Thông tin và Truyền thông