UBND tỉnh ban hành Chỉ thị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thứ Bảy, 06/01/2018 - 15:44

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 03/01/2018 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, toàn văn như sau: Thực hiện các Chỉ thị, Công điện của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về chuẩn bị tổ chức đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước.

 

2. Phát động phong trào và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là các sản phẩm thiết yếu trong dịp tết Nguyên đán; chủ động phòng chống rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh lở mồm long móng đang xảy ra ở một số huyện; chủ động quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, giảm hẳn số vụ và diện tích cháy rừng so với năm 2017. Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tế của từng địa bàn.

 

Khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm 2018. Các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, cơ quan kho bạc tập trung giải ngân, thanh toán, quyết toán các dự án, không để tồn đọng vốn. Đôn đốc thực hiện ngay các chương trình, dự án sau thời gian nghỉ Tết.

 

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 14/CT-BCT ngày 07/11/2017 của Bộ Công Thương về đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 

Tổ chức theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, chủ động phương án bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng; thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, giá cả theo quy định, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng sớm, đầy đủ cho nhân dân với giá cả hợp lý, chất lượng tốt, nhất là tại vùng xa, biên giới; hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, phân phối hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết với các tổ chức tín dụng để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết. Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá tuỳ tiện, thủ đoạn gian lận đo lường, đóng gói để tăng giá thu lợi bất chính, nhất là các mặt hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trong dịp Tết.

 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, được trợ cước, trợ giá, mua sắm từ ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí, thực hiện các nhiệm vụ bình ổn giá. Phối hợp với Cục Thuế tăng cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế.

 

Tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ; đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, nhất là trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm; rà soát, cắt giảm hoặc tặm ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lực lượng vũ trang... Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp trợ cấp, cứu trợ kịp thời, không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết, kỳ giáp hạt. Kiểm tra, giám sát kịp thời việc chi trả lương, thưởng, bảo đảm an toàn lao động cho người lao động trong các doanh nghiệp. Triển khai thực hiện các chế độ, quy định mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội,... có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2018.

 

6. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải có biện pháp tổ chức vận chuyển, điều động, tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, kiên quyết không cho phép các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường; kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi tăng giá vé, cước vận tải trái quy định.

 

Bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông; kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là ở các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, chỉnh trang, bảo trì các tuyến đường, công trình hạ tầng giao thông, nhất là trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

 

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, du lịch, lễ hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của từng địa bàn để đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trong dịp Tết; tăng cường quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động lễ hội Xuân, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị đoan, thu lợi bất chính; chú trọng chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan khu vực di tích, danh thắng, nơi tổ chức lễ hội xuân.

 

8. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác y tế dự phòng, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho nhân dân. Chỉ đạo các bệnh viện, các trung tâm y tế, cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, tổ chức trực 24/24 giờ để duy trì tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân kịp thời.

 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các trường học phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ sở và gia đình quản lý học sinh trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán, thực hiện nghỉ Tết theo đúng thời gian quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên và gia đình ký cam kết thực hiện cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ.

 

10. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quyết liệt kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm; không để xảy ra các vụ việc phức tạp trước, trong và sau tết Nguyên đán; bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn trọng điểm, các điểm vui chơi, lễ hội; kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất an ninh, trật tự.

 

Triển khai thực hiện Công điện số 1882/CĐ-TTg ngày 08/12/2017 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịpTết; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là trường hợp sử dụng rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông; tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có tai nạn xảy ra.

 

Đẩy mạnh phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vật liệu nổ gắn với phòng, chống buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn cháy nổ, trọng tâm là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, nơi tập trung đông người.

 

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động giao lưu, thăm hỏi, chúc Tết các đồn biên phòng phía bạn để củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động đối ngoại, giải quyết các thủ tục nhanh gọn, tạo thuận lợi cho chính quyền, nhân dân biên giới hai bên qua lại chúc Tết, thăm thân, kiều bào về thăm quê hương và khách du lịch trong dịp Tết cổ truyền.

 

Các sở, ngành, UBND các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn chủ động tổ chức các hoạt động đối ngoại với các cấp, ngành tương ứng của Quảng Tây (Trung Quốc) theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

12. Cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan làm tốt công tác xuất nhập khẩu, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trước, trong và sau tết Nguyên đán; đồng thời kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng có xu hướng tăng trong dịp cuối năm và Tết.

 

13. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2017; đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của UBND tỉnh năm 2018. Kiểm soát chặt chẽ các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt, gây bất ổn thị trường; kiểm soát hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và internet thông suốt, phục vụ tốt các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhân dân trong dịp Tết.

 

14. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và cá nhân được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết; đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán; đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống máy rút tiền ATM; cung ứng kịp thời, đầy đủ các dịch vụ thanh toán, tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ và dịch vụ đổi, kinh doanh tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định.

 

15. Viễn thông Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đảm bảo cung cấp ổn định, đầy đủ, thông suốt về thông tin liên lạc, điện, nước, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân, các cơ quan và doanh nghiệp trong dịp Tết.

 

16. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm, nhất là trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống pháo, cháy nổ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo môi trường sạch đẹp, khang trang trong dịp Tết. Thực hiện nghỉ Tết theo đúng thời gian quy định, xây dựng lịch và phân công trực tết đầy đủ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết công việc, không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân phải bố trí lịch làm việc phù hợp, không được để công việc ách tắc trong dịp Tết.

 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này./.

Bích Diệp

 
BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn