Skip to main content

Công tác đảm bảo về bưu chính, viễn thông phục vụ thi đại học, cao đẳng năm 2010

Để đảm bảo phục vụ tốt thông tin liên lạc, chuyển phát hồ sơ tài liệu trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2010, Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 2058/BTTTT-TCCB ngày 01/7/2010  về việc công tác đảm bảo về bưu chính, viễn thông phục vụ thi đại học, cao đẳng năm 2010.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông phải đảm bảo an toàn thông tin liên lạc điện thoại, fax cho các số máy tại các địa điểm thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo cho các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông; ưu tiên chuyển phát nhanh các công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tới các Hội đồng thi và ngược lại để phục vụ kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2010.

Phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương sử dụng các dịch vụ Bưu chính phù hợp (ghi số, phát nhanh, phát tại địa chỉ nhận...) khi gửi các bưu gửi phục vụ kỳ thi.

Đồng thời chuyển tải đầy đủ, đúng thời hạn và an toàn hồ sơ đăng ký dự thi, giấy báo thi, giấy chứng nhận  kết quả thi, phiếu báo điểm, hồ sơ đăng ký xét tuyển và giấy báo trúng tuyển cho các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và thí sinh.

Đối với việc vận chuyển đề thi, yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong quá trình nhận - chuyển - phát bưu gửi, lưu ý đặc biệt khâu phát.

Xây dựng và kịp thời thực hiện phương án giải quyết khẩn cấp đối với những trường hợp mất, thất lạc, chậm trễ các giấy báo và hồ sơ liên quan.


                                                                  Đồng Thanh Thịnh

                                                        Sở Thông tin và Truyền thông