Skip to main content

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển

            Ngày 05 tháng 7 năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 với các Sở Thông tin và Truyền thông 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ trì Hội nghị đồng chí Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

            Thành phần Hội nghị: Tại Hà nội: Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Tổng công ty VTC, Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ; Tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà nẵng: Lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc khối QLNN, các Trường đào tạo, các Trung tâm, các Chi nhánh, các cơ quan đại diện của các Cục, các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố; Các Sở TTTT: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm.

            Hội nghị đã nghe lãnh đạo các Sở TTTT tham gia ý kiến vào Báo cáo Sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2010 và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tập trung vào những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đề xuất, kiến nghị với Bộ TTTT; Nghe ý kiến trả lời của lãnh đạo các Vụ, Viện thuộc Bộ TTTT về những vẫn đề các Địa phương đang vướng mắc; Nghe ý kiến phát biểu của 04 Thứ trưởng Bộ TTTT về các vấn đề quan tâm và định hướng phát triển trên từng lĩnh vực...

            Phát biểu kết luận Hội nghị Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã nêu bật 10 thành tựu quan trọng đã đạt được và 03 yếu kém cần khắc phục của Việt nam trong 6 tháng đầu năm 2010; Chính phủ đề ra các giải pháp thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm; Bộ trưởng tập trung phân tích những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010, thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp...

 

                                                                           Hoàng Văn Đồng

                                                                Sở Thông tin và Truyền thông