Skip to main content

Cuộc Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn toàn quốc

Theo Ban chỉ đạo điều tra thống kê Bộ Thông tin và Truyền thông: Sau một tháng thực hiện (từ 0 giờ ngày 1/6/2010 đến 22 giờ ngày 30/6/2010) cuộc Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tại các cấp tỉnh, huyện, xã và các thôn, bản. Trong tháng 7/2010, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành trong cả nước sẽ tiến hành, kiểm tra, phúc tra, nhập dữ liệu thu được vào các mẫu có sẵn. Đến tháng 8/2010, các Sở TT&TT sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối và gửi số liệu về Bộ TT&TT.

Để cuộc điều tra đạt kết quả, cùng với việc tổ chức tốt công tác tập huấn trực tuyến cho Ban chỉ đạo điều tra các tỉnh, thành, các doanh nghiệp viễn thông, internet (bao gồm cả các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương), tăng cường thông tin tuyên truyền về Cuộc điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, …hàng tuần Ban chỉ đạo điều tra thống kê Bộ Thông tin và Truyền thông còn tổ chức giao ban theo sát tiến độ điều tra tại các địa phương để chỉ đạo kịp thời…nhờ vậy, trong triển khai đã giúp các địa phương chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn để cuộc điều tra hoàn thành đúng tiến độ.

Đây là cuộc điều tra qui mô nhằm cung cấp thông tin từ thực tiễn để Nhà nước đề ra các giải pháp hữu hiệu tiếp tục xây dựng Ngành Thông tin và Truyền thông phát triển toàn diện và hiệu quả, sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

                    Đinh Quang Thuận

                  Sở Thông tin và Truyền thông