Skip to main content

Quy định chi tiết xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuậ

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/5/2010 Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Theo đó:

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật sẽ được xét 5 năm/lần; Giải thưởng Nhà nước được xét 2 năm/lần và cả hai giải này đều được công bố vào dịp Quốc khánh 2/9. Người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật sẽ được nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Bằng chứng nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật  do Chủ tịch nước tặng, kèm theo tiền thưởng.

Thông tư cũng nêu rõ điều kiện xét tặng đối với tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình của tác giả đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Cụ thể các tác phẩm đó đã được công bố và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, xây dựng, triển lãm, biểu diễn, tác phẩm điện ảnh, phát thanh, truyền hình, bài giảng thuộc một trong các chuyên ngành. Những tác phẩm đề nghị xét giải thưởng phải không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả kể từ khi được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng.

Chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về một chuyên ngành văn học, nghệ thuật. Đặc biệt các tác phẩm, công trình, đã được tặng Giải thưởng Nhà nước thì không được kết hợp với tác phẩm, công trình khác để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Về tiêu chí chất lượng thì những tác phẩm xét giải phải đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về nghệ thuật và nội dung tư tưởng; có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng; có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước.  Đồng thời, tác phẩm cần quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, dân tộc, con người Việt Nam, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh: Những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đã được Giải thưởng chính thức (tính từ Giải Vàng, Giải A, Giải Nhất) trong các Triển lãm, Liên hoan nghệ thuật quốc gia, quốc tế hoặc của một trong các Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương thì được xem xét để tính thêm điểm.

Đối với Giải thưởng Nhà nước: Những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đã được Giải thưởng chính thức (tính từ Giải Bạc, Giải B, Giải Nhì trở lên) trong các Triển lãm, Liên hoan nghệ thuật quốc gia, quốc tế hoặc của một trong các Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương thì được xem xét để tính thêm điểm.

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 23/2007/TT- BVHTT ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Bộ Văn hoá - Thông tin.

                                                              Vũ Thuỳ Dung

                                                          Sở Thông tin và Truyền thông