Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2010.

           Trong 2 ngày 21 và 22/6/2010, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2010. Tham dự lớp tập huấn gồm các lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác trẻ em trong toàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ phụ trách công tác trẻ em của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã nghe cán bộ phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh truyền đạt nội dung Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010; Khái quát công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2010 nội dung cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em và hướng dẫn biểu khảo sát trẻ em dưới 16 tuổi. Qua đó nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa giảm dần và tiến tới giảm cơ bản số lượng trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; tạo điều kiện để những trẻ em này được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện về mọi mặt, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thông qua lớp tập huấn này sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác trẻ em các cấp để từ đó đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên toàn tỉnh.


 

                                                                   Vũ Thuỳ Dung

                                                        Sở Thông tin và Truyền Thông

                                                                ( Theo langsontv.vn )