Skip to main content

Hội nghị Giao ban Ban chỉ đạo Điều tra thống kê về tình hình triển khai tại các địa phương trên to

Ngày 24/6/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Giao ban Ban chỉ đạo Điều tra thống kê về tình hình triển khai tại các địa phương và tập huấn công tác tài chính, công tác nhập dữ liệu điều tra thống kê hiện trạng dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 bằng hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai, Trưởng ban Chỉ đạo Điều tra thống kê toàn quốc chủ trì Hội nghị.


                   HN Giao ban chỉ đạo điều tra thông kê tại Lạng Sơn


Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các thành viên của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị đã nghe Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc năm 2010 kiểm điểm các công việc đã triển khai, tiến độ hoàn thành của các địa phương và hướng dẫn công tác nhập dữ liệu và quản lý tài chính thực hiện điều tra thống kê sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 22/6/2010 về phân bổ dự toán hỗ trợ kinh phí cho cuộc điều tra thống kê; Hướng dẫn nhập dữ liệu điều tra thống kê theo các file đã xây dựng thống nhất trong toàn quốc...

Tại các điểm cầu trong cả nước, ý kiến của các đại biểu thảo luận báo cáo tình hình, tiến độ triển khai của các địa phương và đề nghị làm rõ các nội dung, định mức chi tại dự thảo hướng dẫn chi hỗ trợ kinh phí điều tra thống kê hiện trạng dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010; Đại diện Bộ Tài chính giải thích một số vấn đề về nguyên tắc, phương thức chi của các nội dung hỗ trợ kinh phí cho cuộc điều tra thống kê…

Kết luận Hội nghị Thứ trưởng đã ghi nhận ý kiến của các địa phương và làm rõ các vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thực hiện phương án điều tra thống kê; Về ban hành văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, phúc tra; Yêu cầu các địa phương tiếp tục đôn đốc tiến độ điều tra thống kê đảm bảo thời gian quy định và chất lượng thông tin ghi trên phiếu điều tra; Thống nhất với Bộ Tài chính để ban hành định mức và hướng dẫn thanh toán kinh phí hỗ trợ của cuộc điều tra thống kê theo hướng mở tạo chủ động cho các địa phương làm cơ sở áp dụng thực hiện.

 

                                                  Vũ Đình Chuyền

                                        Sở Thông tin và Truyền thông