Skip to main content

Quy định mới về việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chưa qua sử dụng

            Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính vừa ra Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC Quy định việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới chưa qua sử dụng.

            Theo đó, Điều 1 của Thông tư quy định Ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu.

            Về điều kiện, thủ tục và thời hạn kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu, Thông tư hướng dẫn: Cơ quan hải quan chỉ được hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa khi ô tô chở người đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; Thủ tục kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; Thời hạn cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập là 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra đã đăng ký ghi trong Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 7 năm 2010./.

 

                                                            Trần Thị Duyên

                                                              Sở Thông tin và Truyền thông