Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất số 56, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Thứ Tư, 06/12/2017 - 15:15

 

SỞ TƯ­­­­­­­ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM DỊCH VỤ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN          

 

Số:  35 /TB - TTBĐG                                      Lạng Sơn, ngày   05   tháng  12  năm 2017   

 

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 

 2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Số 1 đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 

 3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất số 56, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

 

a. Vị trí khu đất đấu giá:

 

Khu đất có vị trí tại địa chỉ số 44 (nay là số 56), đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, thuộc thửa đất số 139, tờ Bản đồ địa chính số 24 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, vị trí tiếp giáp như sau:

 

- Phía Đông Nam: Giáp khu dân cư (có cạnh dài 22,96m);

 

- Phía Đông Bắc: Giáp khu dân cư (có cạnh dài gãy khúc dài 13,48m);

 

- Phía Tây Nam: Giáp hành lang đường Lê Lai (rộng 12,45m);

 

- Phía Tây Bắc: Giáp khu dân cư (có cạnh dài 31,07m).

 

b. Diện tích khu đất: 324,5m2

 

c. Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Trên diện tích đất có nhà ở, nhà bếp, và các công trình phụ trợ …; Hiện trạng nhà đã xuống cấp, tường ẩm mốc, sơn bong tróc,...

 

d. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu giá quyền sử dụng đất.

 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

 

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá;

 

- Thời hạn sử dụng đất: Sử dụng ổn định lâu dài.

 

đ. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thuộc Sở hữu nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tài sản hiện tại không có tranh chấp.

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017  tại Khu đất số 56, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

5. Giá khởi điểm (đất và tài sản trên đất): 9.129.321.000 đồng (Chín tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, ba trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn). Trong đó: Giá trịquyền sử dụng đất: 8.761.500.000 đồng; Giá trị còn lại tài sản trên đất: 367.821.000 đồng. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất.

 

 

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

 

- Tiền đặt trước: 1.800.000.000đ/ 01 hồ sơ (Một tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn)

 

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào số tài khoản 119000088684 của Trung tâm tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày 26/12/2017 đến ngày 28/12/2017.

 

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giáđiều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

 

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 07/12/2017 đến ngày 26/12/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn. 

 

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự. Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

 

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo . Hồ sơ gồm:

 

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

 

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.   

 

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

 

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

 

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

 

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

 

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật)  cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 26/12/2017 đến ngày 28/12/2017  tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn.

 

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 29/12/2017 tại Hội trường tầng IV - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  

 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

 

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư­­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0253.717.994) hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Số 1 đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Sầm Thị Hoa

 

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn