Skip to main content

Để xuất khẩu nông sản không bị ứ đọng, ép giá tại cửa khẩu

Ngày 7/5/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khảo sát thực địa công tác quản lý và hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa thương mại biên giới khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn. Phó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản được điều chỉnh, ban hành mới, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng, phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện thí điểm từ ngày 1/11/2010 hoạt động kiểm soát liên ngành đối với một số hàng nhập khẩu thuộc nhóm hàng nông sản, thực phẩm, với nội dung: lựa chọn mặt hàng quản lý; quy định các điều kiện, biện pháp kiểm soát (xuất xứ hàng hóa, điều kiện sản xuất, nhãn hàng hóa, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa,...).

Đồng thời, áp dụng mô hình thí điểm: Đại diện UBND tỉnh là người chủ trì điều hành các lực lượng chức năng tại cửa khẩu (Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm); Kinh phí cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động kiểm soát liên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và những nội dung liên quan cần thiết khác.

Đối với danh mục các mặt hàng nhập khẩu cư dân biên giới được phép trao đổi đã được triển khai thực hiện từ 1/6/2010, ngành Công Thương và chính quyền địa phương các huyện, xã biên giới cần tuyên truyền, giải thích rõ cho nhân dân quy định mới này là nhằm kiểm soát các đối tượng đang lợi dụng chính sách trao đổi hàng hóa cư dân biên giới để buôn lậu, trốn thuế. Đồng thời, thông báo và giải thích rõ với các cơ quan phía bạn các quy định mới này là nhằm để tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn nông sản, thực phẩm nhập khẩu, bảo vệ người tiêu dùng.

 

                                                              Vũ Đình Chuyền 

                                                      Sở Thông tin và Truyền thông

                                                            Nguồn:chinhphu.vn