Skip to main content

Bộ Công thương yêu cầu tiết kiệm điện

Thực hiện tiết kiệm điện năng theo yêu cầu của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tập trung lực lượng, huy động mức tối đa các nguồn điện và phối hợp chặt chẽ với các nhà máy điện độc lập không thuộc ngành điện để đảm bảo có công suất và sản lượng điện ở mức cao nhất, đặc biệt từ nay đến trung tuần tháng 6 tới. 

Tuy nhiên việc tiết giảm điện thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện cho các khách hàng quan trọng theo danh sách do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực ban hành. Việc điều hòa, tiết giảm điện phải đảm bảo luân phiên, công bằng, không để xảy ra tình trạng mất điện liên tục, kéo dài ở một số khu vực và một hộ gia đình; đồng thời tuân thủ đúng trình tự tại Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện ban hành theo Quyết định số 39/2005 ngày 23/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

            Thực hiện tiết giảm điện nhưng vẫn duy trì đều việc cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân ở mức cao nhất, nhất là thời điểm buổi tối. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm giám sát trực tiếp việc thực hiện sản xuất và cung cấp điện trên toàn hệ thống điện quốc gia./

                                    Thân Thị Thanh

                                    Sở Thông tin và Truyền thông

                                    ( Theo: na.gov.vn )