Skip to main content

Triển khai cân, đo, theo dõi tăng trưởng trẻ em đợt I năm 2010 tại 226 xã, phường, thị trấn trong toàn

Thực hiện Chương trình Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em và Nhân Tháng hành động Vì trẻ em năm 2010; Từ ngày 28/5/2010, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Sở Y tế  tỉnh Lạng Sơn triển khai đợt cân, đo, theo dõi tăng trưởng, kiểm tra sức khỏe cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi tại 226/226 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Trong đợt này, tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động: cân, đo, theo dõi tăng trưởng, kiểm tra sức khỏe cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi, nhằm theo dõi tăng trưởng, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em; Tổ chức truyền thông về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, các bà mẹ, người chăm sóc trẻ và kết hợp bổ sung Vitamin A cho trẻ em....

Qua kết quả cân, đo, theo dõi tăng trưởng, kiểm tra sức khỏe cho trẻ nhằm xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi của các huyện và xã.

Lạng Sơn hiện có khoảng 51 ngàn trẻ em dưới 60 tháng tuổi, năm 2010, toàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 95- 98% trẻ em trong độ tuổi được cân, đo theo dõi tăng trưởng, kiểm tra sức khỏe.

Theo kế hoạch, đợt cân, đo, theo dõi tăng trưởng, kiểm tra sức khỏe cho trẻ đọt I năm 2010 sẽ diễn ra đến hết ngày 8/6/2010.

 

                                                       Vũ Đình Chuyền

                                              Sở Thông tin và Truyền thông

                                                               Nguồn:baolangson.gov.vn