Skip to main content

Ngành giáo dục và đào tạo Lạng Sơn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2009

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và bổ túc THPT năm nay, Lạng Sơn có tổng số 10.422 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT); Trong đó có 8.474 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp THPT và 1.948 thí sinh ĐKDT tốt nghiệp bổ túc THPT. Năm nay, ngành bố trí 20 cụm thi, có 4 cụm thi gồm 3 đơn vị trở lên, 8 cụm thi gồm 2 đơn vị và 8 cụm thi trường riêng lẻ và 33 hội đồng coi thi (HĐCT) với 437 phòng thi.

Để làm tốt công tác thi, ngành giáo dục và đào tạo đã huy động 1.270 cán bộ giáo viên (CBGV) làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi và 230 CBGV làm nhiệm vụ tại các hội đồng chấm thi. Ngoài ra còn có lực lượng thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ủy quyền tại nơi sao in đề thi và thanh tra lưu động cùng lực lượng thanh tra của Sở GD&ĐT làm nhiệm vụ thanh tra lưu động và cắm chốt tại các hội đồng coi thi theo quy định chung. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” về “chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; Thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc quy chế thi; Tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ hơn về các kỳ thi, giáo dục học sinh có thái độ đúng đắn trong kỳ thi; Phân công giáo viên từ vùng này đến vùng khác để đảm bảo tính khách quan trong công tác coi thi.

Đảm bảo chất lượng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong năm học các nhà trường đã đảm bảo dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình, không bỏ môn bỏ tiết; Đồng thời chủ động dành thời gian hướng dẫn học sinh ôn tập theo tinh thần không “ dồn ép” học sinh học kiến thức mà chủ yếu là bồi dưỡng kỹ năng tư duy, phương pháp làm bài, nhất là các bộ môn thi theo hình thức trắc nghiệm. Sau gần 4 năm thực hiện cuộc vận động “ Hai không”, học sinh dự thi đã am hiểu về kỷ luật trong thi cử và đã hình thành nếp tự giác.

Trong thời gian qua, ngành đã tham mưu cho tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra thi cấp tỉnh năm 2010. Ban chỉ đạo đã họp và phân công trách nhiệm cho các ngành nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc và thuận lợi. Các thành viên của Ban chỉ đạo đã chỉ đạo theo ngành dọc tới các địa phương cử cán bộ làm nhiệm vụ; Các nhà trường có Hội đồng thi đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho công tác thi, đặc biệt là công tác bảo vệ và sắp xếp nơi ăn nghỉ cho lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ. Có phương án xử lý các tình huống do thiên tai thảm họa gây ra. Nơi làm việc của hội đồng sao in đề thi được đảm bảo các điều kiện về bảo mật, phòng chống cháy nổ, thông tin liên lạc theo yêu cầu; đặc biệt là bố trí 3 vòng độc lập, cách ly theo quy định.

Sự chuẩn bị chu đáo và cụ thể, năm nay phản ánh đúng nỗ lực của toàn ngành giáo dục và đào tạo cho một kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, đúng quy chế …/.  

                                                                Vũ Đình Chuyền

                                                      Sở Thông tin và Truyền thông