Skip to main content

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 - ALMM 21

               Sáng 24/52010, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21(ALMM 21).

Thủ tướng nhấn mạnh: Hội nghị Bộ trưởng Lao động các nước ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam với vai trò là Chủ tịch, đã cùng các nước thành viên ASEAN vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16-một sự kiện trọng đại của ASEAN năm 2010. Tại Hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN đã thống nhất về nhiều phương hướng và biện pháp đẩy nhanh việc thực hiện có hiệu quả Hiến chương ASEAN và Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đến năm 2015; tăng cường hợp tác để phục hồi và phát triển bền vững cũng như ứng phó với những thách thức toàn cầu khác, nhất là biến đổi khí hậu; đẩy mạnh quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và bảo đảm vai trò trung tâm của Hiệp hội ở khu vực...

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao việc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 đã lựa chọn chủ đề của Hội nghị là "Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế" và tập trung trao đổi về các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thông qua Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010-2015 với nhiều nội dung quan trọng như: phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy việc làm bền vững; phúc lợi xã hội và bảo trợ xã hội; công bằng xã hội; thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư.

Thủ tướng khẳng định: Việt Nam coi phát triển xã hội, trong đó xóa đói giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, sự nỗ lực của toàn xã hội, hệ thống chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện, nhiều chương trình, dự án về phát triển xã hội đã được thực hiện và mang lại kết quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống hiện nay còn 11%, tỷ lệ lao động xã hội đã qua đào tạo tăng lên đạt khoảng 40%, các lĩnh vực y tế, giáo dục cũng có nhiều tiến bộ. Hiện nay trong việc tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chung ở cấp quốc gia, Việt Nam còn lựa chọn một số chương trình, đề án để tập trung nguồn lực và tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này như: Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2020; đồng thời đang xây dựng Chiến lược an sinh xã hội đến năm 2020 và triển khai thực hiện hệ thống an sinh xã hội đối với dân cư nông thôn thời kỳ 2011-2020.

Hội nghị ALMM lần này tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động của các Bộ trưởng ASEAN giai đoạn 2005-2010 và phương hướng triển khai kế hoạch của các Bộ trưởng Lao động ASEAN trong thời gian tới; trao đổi, chia sẻ và xác định các lĩnh vực ưu tiên của ALMM trong năm 2010; xem xét việc thông qua một số văn kiện liên quan đến hoạt động của ALMM trong thời gian tới.

 

                                               Hồng Hà

                                                     Sở Thông tin và Truyền thông

                                                 Theo: Báo Quân đội nhân dân