Skip to main content

Hội thảo thực hiện mở rộng thủ tục Hải quan năm 2010 tại Lạng Sơn.

Ngày 20/5/2010 tại Cục Hải quan Lạng Sơn; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội thảo thực hiện mở rộng thủ tục Hải quan năm 2010.

            Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2006 - 2010 do Chính phủ giao cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện; Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt được những chính sách hỗ trợ khi thực hiện khai báo Hải quan điện tử, cũng như kế hoạch triển khai Hải quan điện tử tại các địa phương trong thời gian tới.

            Trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế hiện nay, thực hiện thủ tục Hải quan điện tử là xu hướng phát triển tất yếu của doanh nghiệp, bởi vì thủ tục Hải quan điện tử giúp các doanh nghiệp giảm được thời gian và chi phí làm các thủ tục hải quan về xuất nhập khẩu hàng hóa...được quyền ưu tiên thứ tự kiểm tra, được cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ Hải quan điện tử. Doanh nghiệp còn được hưởng nhiều lợi ích khác khi tham gia Hải quan điện tử trong quá trình triển khai mở rộng...

            Trong khuôn khổ hội thảo, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc, thảo luận với các lãnh đạo ngành, các cơ quan chủ quản và đơn vị phân phối phần mềm kê khai Hải quan điện tử về những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình khai báo thủ tục Hải quan điện tử.../.

 

                                                                   Vũ Đình Chuyền

                                                         Sở Thông tin và Truyền thông