Skip to main content

Kết luận của UBND tỉnh về tình hình phát hành, sử dụng hoá đơn, chứng từ liên quan đến hàng hoá n

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 59/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Dương Thời Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình phát hành, sử dụng hoá đơn, chứng từ liên quan đến hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên địa bàn. Theo đó:

Việc triển khai thực hiện cơ chế của Thủ tướng Chính phủ về việc mua bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới bước đầu đã có kết quả tích cực: Góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc vùng biên giới của tỉnh; Tuy nhiên, trong thời gian qua, còn xẩy ra hiện tượng một số đối tượng buôn lậu đã lợi dụng cơ chế này và các quy định về hoá đơn chứng từ để hợp pháp hoá hàng hoá nhập lậu lưu thông trên thị trường gây khó khăn cho việc xử lý khi phát hiện.

Để tiếp tục hạn chế các đối tượng buôn lậu lợi dụng cơ chế và các quy định về hoá đơn chứng từ để hợp pháp hoá hàng hoá nhập lậu lưu thông trên thị trường, yêu cầu các ngành, các đơn vị và Uỷ ban nhân dân các huyện thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc phát hành và sử dụng hoá đơn, chứng từ của các hộ kế toán kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là việc xác định đúng nguồn gốc hàng hoá, chủng loại và áp giá các mặt hàng hành tự trên hoá đơn thuÕ.

Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Cục Hải quan và các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, xác định nguồn gốc của hàng hoá trước khi các hộ kinh doanh phát hành hoá đơn, chứng từ;

Quan tâm, chú trọng việc nâng cao trình độ, năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ thuế trực tiếp quản lý các đối tượng áp dụng kế toán hộ kinh doanh;

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, thống kê hàng hoá tồn kho của các đối tượng được áp dụng kế toán hộ kinh doanh trước ngày 01/6/2010 để áp dụng, triển khai thực hiện theo Thông tư số 10/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ Công Thương về việc Quy định hàng hoá được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới thời kỳ 2010-2012.

Tăng cường công tác phối hợp với ngành Thuế và các lực lượng chức năng có liên quan trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm khắc những vi phạm về quản lý, sử dụng và phát hành hoá đơn.

 

                                              Vũ Đình Chuyền

Sở Thông tin và Truyền thông