Skip to main content

Các doanh nghiệp di động không được tặng khuyến mại quá 100% giá thẻ nạp

Mức tặng tối đa khi khuyến mại đối với thẻ nạp tiền di động không được vượt quá 100% mệnh giá của thẻ nạp tiền được bán. Đây là một trong những quy định trong Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT về quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành. Với quy định này, trước khi khuyến mại, giá một thẻ nạp tiền mệnh giá 100.000 đồng là 100.000 đồng/thẻ, thì khi khuyến mại, nếu khách hàng mua một thẻ nạp tiền mệnh giá 100.000 đồng với giá 100.000 đồng/thẻ, doanh nghiệp di động được tặng cho khách hàng tối đa thêm một thẻ mệnh giá 100.000 đồng.

Cũng theo Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT, mức giảm giá tối đa khi khuyến mại đối với giá bán SIM có chứa số thuê bao di động, giá bán máy điện thoại di động đã được gắn sẵn số thuê bao di động, giá bán thẻ nạp tiền không được vượt quá 50% giá bán hàng hoá chuyên dùng đó ngay trước thời gian khuyến mại. Chẳng hạn: giá SIM có chứa số thuê bao di động trước khi khuyến mại là 50.000 đồng/SIM, thì khi thực hiện khuyến mại mức giảm giá tối đa là 25.000 đồng/ SIM. Đối với việc thực hiện khuyến mại giảm giá cước dịch vụ thông tin di động,  mức giảm tối đa đối với giá cước hoà mạng, giá cước thuê bao ngày, giá cước thuê bao tháng, giá cước thông tin được khuyến mại không được vượt quá 50% giá cước đó ngay trước thời gian khuyến mại Mức tăng tối đa với thời gian liên lạc, lượng thông tin, gói thông tin khi giữ nguyên giá cước không được vượt quá 100% thời gian liên lạc, lượng thông tin, gói thông tin đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quy định giá cước dịch vụ thông tin di động sau khi thực hiện khuyến mại giảm giá của doanh nghiệp di động chiếm thị phần khống chế không được thấp hơn giá thành dịch vụ mà doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các quy định mới về hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2010./.

                                                                   Đinh Quang Thuận

                                                      Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                  Theo Báo Nhân dân