Skip to main content

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện quyết định 106/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

            Sáng ngày 17/5/2010 tại thị trấn SaPa tỉnh Lào Cai, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện quyết định 106/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai đoạn 2007 – 2010”.
 Các nội dung tập trung đánh giá là: Xây dựng, củng cố, kiện toàn chính quyền trong hệ thống chính trị cơ sở; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở; Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với đối tượng học; Đảm bảo kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và cơ sở vật chất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; Tạo nguồn cán bộ để bổ sung, thay thế; Tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện làm việc…
 Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Bùi Thanh Thu phó ban Chỉ đạo Tây Bắc và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh hóa, Nghệ An.
            Hội nghị đã nghe Sở Nội vụ các tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đề án giai đoạn 2007-2010; Báo cáo cũng đã nêu bật những thuận lợi và khó khăn trong công tác thực hiện, những đề xuất và kiến nghị trong qua trình thực hiện đề án giai đoạn tiếp theo.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bùi Thanh Thu – Phó Ban chỉ đạo Tây Bắc đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Sở Nội vụ các tỉnh trong việc triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2007-2010, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục; Đồng chí cũng đã yêu cầu Sở Nội vụ các tỉnh trong giai đoạn tới thực hiện triển khai đề án một cách nghiêm túc và có hiệu quả hơn nữa; Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức để góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở….
Kết thúc Hội nghị Thứ Trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đã tổng kết và đánh giá tình hình thực hiện quyết định 106/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ giai đoạn 2006-2010; Ghi nhận những kiến nghị và đề xuất của đại biểu các tỉnh, đồng chí cũng yêu cầu các tỉnh tiếp tục thực hiện đề án, đảm bảo đúng chất lượng và đạt được mục tiêu đã đề ra…/.
  Hoàng Việt Dũng
Sở Nội vụ