Skip to main content

Kỷ niệm Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Thời Tây Sơn (1788 - 1802)

            Thời Tây Sơn (1788-1802) Đại phá 29 vạn quân Thanh, Thăng Long - Hà Nội  phát triển sầm uất, tỏa sáng nền văn hiến Đại Việt.
            Ngày 22/12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, hiệu là Quang Trung, rỗi xuất quân ra Bắc, cùng đại quân tiến vào thành Thăng Long, giải phóng đất nước khỏi họa xâm lược.
            Ngay năm 1789, Quang Trung đã mở khoa thi Hương đầu tiên ở Nghệ An, ban Chiếu lập học khuyến khích các địa phương tổ chức lại việc học hành và thi cử, đưa chữ Nôm lên địa vị chính thức của quốc gia.
            Nhưng trong buổi đầu cách tuyển dụng quan liêu chủ yếu vẫn là lối tiến cử và cầu hiền. Trong quá trình phát triển của cuộc khởi nghĩa, Nguyễn Huệ rất chú ý thu nạp nhân tài, trọng dụng những sĩ phu thành tâm theo mình. Ngô Thì Nhậm là người có công lao lớn đóng góp vào sự nghiệp, sau chiến thắng oanh liệt năm 1789, Ngô Thì Nhậm được Quang Trung giao cho giữ vai trò chủ yếu trong công tác ngoại giao với nhà Thanh.   
            Ngô Thì Nhậm, với các loại nghiên cứu địa lí, lịch, phê bình (văn học, lịch sử), bình luận chính trị, xã hội, văn từ hành chính, thư từ bang giao… hết sức phong phú và uyên bác, đến nay còn giúp ích cho chúng ta nhiều tài liệu rất quý để tìm hiểu đánh giá các mặt kinh tế, văn hóa, triết học, ngoại giao của thời kì Lê mạt và Tây Sơn.
            Nghiên cứu khoa học thời Tây Sơn trên đất Thăng Long còn phải kể tới những tên tuổi khác như: Phan Huy Ích, Nguyễn Huy Lượng, Cao Huy Diệu, Ngô Ngọc Du, Ninh Tốn, Bùi Dương Lịch, Nguyễn Hữu Chỉnh… Năm 1792, vua Quang Trung qua đời. Lịch sử triều đại Tây Sơn tuy ngắn, nhưng đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lịch sử nước nhà.
 
                                                                        Vũ Đình Chuyền
 Sở Thông tin và Truyền thông
                                                                     Nguồn:hanoi.gov.vn