Skip to main content

Kiên định các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2010 Quốc hội đã đề ra

            Với tình hình KT-XH 4 tháng đầu năm và từ đầu tháng 4 đến nay, dựa trên triển vọng phục hồi kinh tế trong và ngoài nước sắp tới, Chính phủ đề nghị tiếp tục kiên định các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2010 đã đề ra: Tăng trưởng GDP 6,5 %; Lạm phát 7%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP; Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ VII Quốc hội khóa XII, báo cáo của Chính phủ về “Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tiếp tục duy trì phục hồi tăng trưởng theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra”. Theo đó:
            Kỳ họp thứ VI cuối năm 2009, Chính phủ đã báo cáo về ước thực hiện kế hoạch triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2009 trên cơ sở số liệu thực tế 9 tháng đầu năm và dự báo 3 tháng cuối năm 2009. Đến nay, qua số liệu thực tế cả năm, Chính phủ báo cáo bổ sung; Theo đó:
            Đa số các chỉ tiêu lớn mà Quốc hội đề ra đã hoàn thành. Tăng trưởng GDP cả năm 2009 là 5,32%. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt 13,4% so với dự toán và tăng khoảng 51,69 ngàn tỷ đồng so với số đã báo cáo tại kỳ họp thứ VI. Dư nợ Chính phủ và dư nợ quốc gia nằm trong giới hạn an toàn. Xuất khẩu cả năm đạt 57,1 tỷ USD, cũng cao hơn mức đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp trước. Lạm phát năm 2009 kìm giữ ở mức 6,52%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 11%.
            Tính chung, trong số 25 chỉ tiêu chủ yếu, có 17 chỉ tiêu đạt cao hơn mức đã trình Quốc hội, còn 8 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.
            Chính phủ đánh giá tổng quát, năm 2009 là năm khó khăn nhất trong 10 năm gần đây nhưng nhờ nỗ lực chung của Đảng, Nhà nước, nhân dân và sự giám sát của Quốc hội, chúng ta đã vượt qua khó khăn thử thách, sớm ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá, đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.
            Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một số tồn tại và yếu kém cần tiếp tục khắc phục như chất lượng tăng trưởng thấp, kim ngạch xuất khẩu và thu hút FDI giảm. Cán cân thanh toán tổng thể bị thâm hụt, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại…
            Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình KT-XH những tháng đầu năm nay đã có những biến chuyển tích cực. Tăng trưởng GDP quý I/2010 đạt 5,83%, cao hơn cùng kỳ và cả năm 2009. Đáng chú ý, giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2010 tăng 13,6%, gấp nhiều lần so với quý I năm ngoái (2,1%) và cao hơn kết hoạch năm đề ra (12%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tăng 8,9% so với cùng kỳ.
            Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được kết quả tích cực với việc triển khai quyết liệt giai đoạn 2 Đề án 30. Sẽ có khoảng 81% các thủ tục hành chính hiện hành phải sửa đổi theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm được hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước.
            Tuy nhiên, trong những tháng qua, tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn, mới 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,27% so với tháng 12/2009 (trong khi chỉ tiêu lạm phát cả năm 2010 là 7%), cao hơn so với cùng kỳ một số năm gần đây. Chính phủ đánh giá, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát nhưng cho rằng, tình hình kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định.
            Xuất phát từ những kết quả đã đạt được trong những tháng qua, nhất là từ đầu tháng 4 đến nay và triển vọng phục hồi kinh tế trong và ngoài nước sắp tới, Chính phủ đề nghị tiếp tục kiên định các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch cả năm 2010 mà Quốc hội đã đề ra. Để đạt được kết quả đó, trong công tác từ nay đế hết năm, Chính phủ tập trung vào 7 nhóm công tác trọng tâm là:
            Thứ nhất, nhiệm vụ hàng đầu là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế vững chắc.
            Thứ hai, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đầu tư, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5%.
            Thứ ba, triển khai mạnh mẽ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
            Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.
            Thứ năm, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác phục vụ phát triển đất nước.
            Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực điều hành.
            Thứ bảy, Chính phủ chỉ rõ, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động từ trung ương đến địa phương và tạo sự đồng thuận xã hội cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2010.
            “Chính phủ tin tưởng rằng, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội, huy động tối đa sức mạnh nội lực, tận dụng tốt nhất ngoại lực, chúng ta sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra”.
 
                                                             Vũ Đình Chuyền
                                                Sở Thông tin và Truyền thông