Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ VII Quốc hội khóa XII

Kỳ họp thứ VII, Quốc hội khóa XII đã khai mạc sáng 20/5  tại  Hà Nội, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo chương trình nghị sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong đó tập trung vào 5 vấn đề lớn.

Thứ nhất, xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; Tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2010; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Thứ hai, thảo luận và thông qua 10 dự án luật gồm Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Thuế nhà, đất; Luật Nuôi con nuôi…  và 2 dự thảo nghị quyết là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 66/2006/QH11 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; Cho ý kiến về 6 dự án Luật khác: Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính…

Ba là, tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học; Xem xét một số báo cáo kết quả giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; Nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay; Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bốn là, xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Về tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và một số báo cáo chuyên đề khác.

Năm là, xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; Cho ý kiến về Đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong thời gian qua, các nội dung của kỳ họp thứ VII đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan tích cực chuẩn bị.

Để hoàn thành tốt nội dung chương trình, bảo đảm chất lượng kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội cho phép được tiếp tục tiến hành những cải tiến về phương pháp, cách thức làm việc như một số kỳ họp gần đây.

Kỳ họp thứ VII của Quốc hội khóa XII diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế khu vực và thế giới đang có xu thế phục hồi sau khủng hoảng. Ở trong nước, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự giám sát hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ… tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2010 đã có những chuyển biến tích cực. 

 

                                                    Vũ Đình Chuyền 

                                           Sở Thông tin và Truyền thông

                                                      Nguồn:chinhphu.vn