Skip to main content

Tiến độ thi công các công trình bảo đảm an toàn hồ chứa tỉnh Lạng Sơn

            Trước thực trạng các công trình hồ chứa nước trọng điểm trên địa bàn tỉnh ngày càng xuống cấp, không bảo đảm an toàn công trình và khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

            Năm 2008, Lạng Sơn được bố trí 15 tỷ đồng thực hiện 3 dự án từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Đó là các dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Kai Hiển (Hữu Lũng), Pác Làng (Đình Lập), Tam Hoa (Bắc Sơn) thời gian khởi công hoàn thành 2008-2009..Triển khai thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa bảo đảm tiến độ chất lượng, ngay sau khi được bố trí vốn, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ và giao chủ đầu tư thực hiện các dự án theo danh mục đã được duyệt. Tính đến hết 2009, 3 dự án được bố trí từ nguồn vốn dự phòng ngân sách theo Quyết định 594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản thực hiện hoàn thành so với yêu cầu đề ra, có hai dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng; Góp phần nâng khả năng tưới cho trên 450 ha lúa, cây màu tại các khu vực được thụ hưởng dự án.

            Tiếp tục bằng nhiều nguồn huy động vốn khác nhau, Lạng Sơn đang tập trung chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công nhiều công trình trọng điểm về an toàn các hồ chứa. Từ nguồn vốn ứng trước sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước do trung ương phân bổ, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm an toàn hồ chứa Vũ Lăng, Phai Danh, Thâm Luông, Chiến Thắng và Vai Cà với tổng nguồn vốn cho các dự án này khoảng 70 tỷ đồng.

            Những ngày cuối tháng 4/2010, có mặt tại chân công trình an toàn hồ chứa Vũ Lăng thuộc xã Vũ Lăng (Bắc Sơn) và Phai Danh thuộc xã Hoàng Văn Thụ (Bình Gia); Các công trình này đã hoàn thành được trên 90% khối lượng. Các đơn vị thi công đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa lũ 2010. Đến đầu tháng 5/2010, các công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao chủ đầu tư đều bảo đảm tiến độ và yêu cầu chặt chẽ trong thi công công trình đặc thù; Một số công trình đến nay đã bảo đảm vượt mùa mưa lũ 2010.         Tuy nhiên, hiện các công trình cũng đang gặp khó khăn về nguồn vốn, hiện Trung ương mới bố trí được khoảng 50% kế hoạch vốn cho các công trình bảo đảm an toàn hồ chứa do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ngoài các công trình đang thực hiện theo kế hoạch, quý I năm 2010, UBND tỉnh tiếp tục giao các ngành chức năng chuẩn bị đầu tư 7 dự án và đề nghị Trung ương hỗ trợ với tổng mức đầu tư dự kiến gần 70 tỷ đồng với khả năng tưới cho khoảng 640 ha. Các dự án này cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, đã có 2/7 dự án hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư.

            Trong thời gian vừa qua, việc triển khai thực hiện các dự án bảo đảm an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh được các đơn vị của tỉnh triển khai thực hiện tích cực và trách nhiệm. Mặc dù vậy, trước tính chất cấp bách và đặc thù, các đơn vị được giao chủ đầu tư cần tiếp tục làm tốt công tác giám sát, kiểm định bảo đảm chất lượng. Các ngành chức năng cần tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Trung ương sớm bố trí đủ nguồn vốn, tránh công trình bị dở dang do thiếu kinh phí. Mùa mưa bão đang đến gần, việc hoàn thành các công trình bảo đảm an toàn hồ chứa là rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong việc bảo đảm an toàn phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như đối phó hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp...

 

                                                                 Vũ Đinh Chuyền 

                                                         Sở Thông tin và Truyền thông

                                                               ( Nguồn: baolangon.vn )