Skip to main content

Ngành thuế Lạng Sơn có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Từ ngày 1/7/2007, khi Luật Quản lý Thuế có hiệu lực, công tác cải cách, hiện đại hoá ngành thuế được quan tâm, chú trọng. Ngành thuế đã triển khai toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ các chương trình cải cách, hiện đại hoá và đã đạt được một số mục tiêu theo lộ trình đề ra. Những cải cách hành chính của ngành thuế đã thể hiện sự tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Về thể chế, chính sách ngành thuế đã hoàn thành lộ trình sửa đổi, bổ sung các luật thuế theo chương trình xây dựng đã đăng ký; Tiếp tục thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế. Tập trung rà soát và loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Thống nhất áp dụng một mã số doanh nghiệp, một hồ sơ duy nhất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh; Đẩy mạnh việc triển khai cơ chế “một cửa” trong toàn ngành để giải quyết tất cả các thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp, người dân tại bộ phận hỗ trợ của cơ quan thuế các cấp. Sau hơn 2 năm triển khai, tiếp nhận, trả hồ sơ thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa” đã được các ngành, các doanh nghiệp và người nộp thuế đánh giá cao và nhiệt tình ủng hộ, tạo được bước chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và tích cực cho cả người nộp thuế (NNT) và cơ quan thuế. Ý thức chấp hành pháp luật thuế của NNT ở hầu hết các huyện, thành phố đều có chuyển biến tích cực...

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song ngành đã cơ bản trang bị đủ nhu cầu về máy tính các loại cho các đơn vị. Các ứng dụng tin học vào quản lý thuế đã được triển khai, phát triển tại Cục Thuế và các Chi cục. Nhờ vậy đã nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và hiệu quả cho cơ quan thuế.

Năm 2009 kết quả thu Ngân sách do ngành thuế quản lý vượt trên 15% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, có một số đơn vị hoàn thành sớm và tăng cao so với dự toán là các huyện Bắc Sơn, Lộc Bình, Hữu Lũng... 4 tháng đầu năm 2010, trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được, để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cho cả năm 2010, toàn ngành tiếp tục tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức cá nhân, kiểm soát và xử lý triệt để các khoản nợ đọng thuế...

Trong chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ, kích cầu từ chính sách thuế đối với doanh nghiệp là một giải pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh sản xuất và tiêu dùng. Trong đó, kích cầu từ chính sách thuế được coi như “gói kích cầu trực tiếp”. Từ cuối năm 2008, nhiều chính sách thuế mới nhằm thực hiện chủ trương kích cầu, giảm khó khăn cho doanh nghiệp đã được Cục Thuế tỉnh chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành.

Nếu như trước đây doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế ngay khi phát sinh thu nhập, thì giờ đây, chủ trương của Chính phủ về giảm thuế, giãn tiến độ nộp thuế đối với các doanh nghiệp trong một số ngành nghề đã góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn cho nhiều doanh nghiệp. Đây là một chính sách được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh vì giảm được chi phí. Từ đó giảm giá hàng bán, giúp kích cầu tiêu dùng. Hơn nữa, việc giảm 50% thuế giá trị gia tăng đối với 19 nhóm mặt hàng thuộc các ngành hàng mà trước đây có thuế suất là 10% đã tác động trực tiếp đối với doanh nghiệp để phục vụ cho việc giảm giá hàng bán, giúp kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh suy giảm kinh tế hiện nay. Các doanh nghiệp, nếu cơ quan thuế xác định đủ điều kiện được hoàn thuế thì vẫn được giải quyết, không cần chờ kiểm tra, xác minh rồi mới hoàn thuế như thông lệ. Ngoài ra, chính sách giãn và miễn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với một số loại thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công... cũng giúp tăng chi tiêu của người tiêu dùng. Việc kết hợp đồng bộ các chính sách trên đã kích thích lưu thông tiêu thụ các loại hàng hoá có tác động trực tiếp đến đại đa số người dân trên địa bàn tỉnh. Đây được coi là những đòn bẩy có tác dụng thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng ngay trong những tháng đầu năm nay.

Việc tập trung thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế cũng góp phần tăng hiệu quả của các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng. Đến nay, với việc cải cách thủ tục hành chính thuế, các doanh nghiệp có quyền chủ động hơn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Để triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế, bên cạnh việc tiếp tục rà soát, phát hiện những văn bản không còn phù hợp để có biện pháp khắc phục, ngành Thuế đã tăng cường công tác tiếp nhận, phản hồi thông tin ở tất cả các bộ phận để tháo gỡ các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, giải đáp chính sách thuế một cách kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế… Ngoài ra, cơ quan thuế tiến hành phân loại các đối tượng và tập trung tuyên truyền, hỗ trợ bằng nhiều hình thức phong phú để người nộp thuế biết được quyền và nghĩa vụ, từ đó tự giác kê khai thực hiện, cơ quan thuế chỉ kiểm tra, hậu kiểm tra.

Trong năm 2009, cùng với việc mở rộng cơ chế “một cửa”, ngành Thuế đã tổ chức 108 hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với khoảng 5.500 lượt người tham dự; hỗ trợ bằng điện thoại 1.805 lượt; hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế 1.496 lượt; hỗ trợ bằng văn bản 244 lượt. Trong điều kiện khó khăn chung của thị trường, các biện pháp này được ngành thuế Lạng Sơn thực hiện kịp thời đã góp phần đáng kể giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để tiếp tục đứng vững và phát triển.

Trong lộ trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, lãnh đạo Cục Thuế luôn xác định con người là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của công cuộc cải cách này. Trên cơ sở đó, ngành tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và đặt ra mục tiêu phát triển đội ngũ công chức thuế đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu hiện đại hoá ngành thuế. Tập trung giáo dục trách nhiệm pháp luật, đặc biệt là pháp luật thuế; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của công chức thuế. Tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hoá ứng xử của công chức, viên chức trong ngành. Hàng năm, ngành thuế luôn lồng ghép 2 chuyên đề để giáo dục phẩm chất và giao tiếp ứng xử đối với cán bộ công chức. Định kỳ tổ chức kiểm tra trình độ, nghiệp vụ của công chức; làm tốt công tác thi đua khen thưởng đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm đối với những công chức mắc khuyết điểm để làm trong sạch đội ngũ cán bộ thuế.

Cục Thuế tỉnh đã tập trung kiện toàn lại bộ máy các Đội thuế tại Chi cục thuế các huyện, giảm đầu mối đội thuế từ 81 đội xuống còn 65 đội; Thống nhất tên các đội thuế của 11 chi cục thuế các huyện, thành phố. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo đúng qui định, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện luân phiên 245 lượt cán bộ, trong đó có 78 công chức có chức danh lãnh đạo từ đội phó trở lên đến Chi cục trưởng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được ngành chú trọng, thường xuyên mở các lớp tập huấn về các luật thuế sửa đổi, bổ sung. Năm 2009 đã cử 126 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị.

Thành công của chương trình cải cách hành chính của ngành thuế bắt đầu từ việc xây dựng được các quy chế rõ ràng, minh bạch, tránh tình trạng tiêu cực, vụ lợi của cán bộ thuế. Những nỗ lực này đã và đang giúp cho ngành có đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng trưởng thành, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

 

                                                            Vũ Đình Chuyền

                                                 Sở Thông tin và Truyền thông

                                                              Nguồn:baolangson.vn