Skip to main content

Thành lập 64 đoàn thanh tra công tác chấm thi và phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010

           Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay sẽ được tổ chức vào các ngày 2, 3 và 4 tháng 6 năm 2010.

            Theo Quyết định số 1786/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 720 thanh tra viên thuộc 64 đoàn thanh tra sẽ có nhiệm vụ thanh tra công tác chấm thi và phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục nhà trường - Bộ Quốc phòng.

            Mỗi đoàn thanh tra có 11 người. Riêng các đoàn thanh tra Hà Nam thanh tra tại Nghệ An, đoàn Hà Nội 2 thanh tra tại Thanh Hóa, đoàn Nghệ An thanh tra tại Hà Nội và đoàn Bình Thuận thanh tra tại Thành phố Hồ Chí Minh có 15 người/đoàn.

            Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền cho các Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ, giáo viên tham gia đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2010 để thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác chấm thi và phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục nhà trường - Bộ Quốc phòng.

            Thời gian thanh tra chấm thi từ ngày 05/6/2010 đến ngày 18/6/2010. Thời gian thanh tra phúc khảo sẽ theo lịch của đơn vị phúc khảo bài thi. 

            Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm phân công các thành viên làm nhiệm vụ thanh tra ở Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo. 

 

                                                              Vũ Đình Chuyền

                                                     Sở Thông tin và Truyền thông

                                                               Nguồn:chinhphu.vn