Skip to main content

Kéo dài thời gian hỗ trợ thay thế xe công nông đến hết năm 2010

            Thủ tướng Chính phủ đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông đến hết năm 2010 như đề nghị của Bộ Tài chính.

            So với quy định cũ (Quyết định số 548/QĐ-TTg), thời gian thực hiện hỗ trợ đối với chủ sở hữu phương tiện có xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề là đến hết ngày 31/12/2009. Trường hợp mua xe cơ giới ba bánh, bốn bánh (loại xe được phép lưu hành theo quy định của pháp luật) hoặc chuyển đổi nghề để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông được hỗ trợ 5 triệu đồng cho 1 xe phải thay thế. Đối với trường hợp mua xe tải để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, ngoài mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho 1 xe phải thay thế còn được hỗ trợ thêm 4 triệu đồng cho 1 xe tải mua mới. Số xe tải mua mới được hỗ trợ không vượt số xe phải thay thế.

            Trong chỉ đạo mới nhất về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông, Thủ tướng cũng quyết định không mở rộng địa bàn thực hiện Quyết định 1491/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 về việc thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Theo Quyết định 1491/QĐ-TTg, trước mắt từ tháng 11/2007 đến hết năm 2010, chỉ thí điểm việc hỗ trợ trên tại các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên và các tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, sau đó mới tiến hành tổng kết đánh giá báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai tiếp.

            Bộ Tài chính được Thủ tướng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tại các Quyết định trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai tiếp theo trước ngày 31/12/2010.

            Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương đánh giá tình hình vi phạm việc lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai tiếp theo trước ngày 31/12/2010.

 

                                                                          Vũ Đình Chuyền

 Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                       Nguồn: chinhphu.vn