Skip to main content

Thanh niên nông thôn tỉnh Lạng Sơn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Trong những năm qua, thanh niên nông thôn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đóng góp tích cực thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Xây dựng nông thôn mới”…

            Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ mới được thanh niên nông thôn hưởng ứng nhiệt tình. Trình độ, kiến thức về khoa học kỹ thuật của thanh niên nông thôn từng bước được nâng lên. Nhiều hoạt động nâng cao kiến thức công nghệ thông tin cho thanh niên được đẩy mạnh, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 158 lớp phổ cập tin học cho 21.000 cán bộ đoàn, hội, thanh niên khu vực biên giới, dân tộc thiểu số. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức trên 500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, khuyến nông cho 15.020 thanh niên nông thôn, 42 hội thi nâng cao tay nghề cho 1.125 thanh niên, xây dựng 36 mô hình trình diễn khoa học kỹ thuật...


Đến nay, toàn tỉnh có trên 130 hộ gia đình thanh niên làm kinh tế giỏi, tập trung chủ yếu vào nhóm ngành nông – lâm nghiệp, với các mô hình như VAC, VACR, trang trại chăn nuôi, trồng các loại cây ăn quả... Hầu hết các mô hình có mức thu nhập khoảng 40 đến 200 triệu đồng/năm.


Các cấp bộ đoàn, hội vận động thanh niên xung kích trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; ra quân làm mới, sửa chữa trên 1.500 km đường giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng 1.325 công trình, phần việc thanh niên trị giá 13,657 tỷ đồng; hướng dẫn thanh niên chăm sóc các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, tham gia phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, giúp nhau cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình kinh tế VAC, VACR...


Tỉnh đoàn vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân triển khai thực hiện dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, hiện nay 16 hộ thanh niên đã được hỗ trợ làm nhà; các hạng mục công trình đang được triển khai hiệu quả. Về phát triển các mô hình tổ, đội thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được quan tâm.  


Có thể khẳng định, trong những năm qua, phong trào thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc, các cấp bộ đoàn, hội đã trở thành người bạn đồng hành với thanh niên nông thôn trong khởi nghiệp. Khối đại đoàn kết trong các tầng lớp thanh niên ngày càng rộng mở, thanh niên nông thôn chủ động, sáng tạo hơn trong học nghề, sản xuất, kinh doanh, có khát vọng vươn lên làm giầu; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, đa dạng hóa ngành nghề... góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thanh niên nông thôn Lạng Sơn thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giỏi…/.

                                   Hồng Hà

                                           Sở Thông tin và Truyền thông

                                                (Nguồn: baolangson.vn)