Skip to main content

Chuẩn bị vận hành thử nghiệm sản xuất Xi măng của Nhà máy xi măng Đồng Bành tỉnh Lạng Sơn

Ngày vận hành thử nghiệm sản xuất Xi măng của Nhà máy xi măng Đồng Bành tỉnh Lạng Sơn được dự kiến vào trung tuần tháng 6/2010. Một nhà máy quan trọng đã sắp sửa cho ra những sản phẩm đầu tiên trước sự mong chờ của người dân Xứ Lạng.

Với công suất 2.500 tấn clinker/ngày, tương đương với 910.000 tấn xi măng/năm.  Đến nay các hạng mục xây dựng, lắp đặt các thiết bị của Nhà máy đã cơ bản hoàn thành; Các lớp học chuyển giao công nghệ cho công nhân trong các phân xưởng đang được Nhà máy quan tâm. Công tác chuẩn bị được tiến hành kỹ lưỡng.

 Theo dự kiến Nhà máy cho chạy thử khoảng 2 tháng trở lên, nếu vận hành tốt thì đến cuối năm 2010, Nhà máy xi măng Đồng Bành sẽ có sản phẩm chính thức…

 Nhà máy đi vào vận hành sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương, tăng sản phẩm cho Xã hội, tăng thu ngân sách cho Nhà nước và góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn.../.                        

                                                   Hồng Hà

                                                                        Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                (Nguồn: baolangson.vn)