Skip to main content

Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn năm 2010

          Ngày 26/4/2010, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCLB-TKCN năm 2009, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh chủ trì hội nghị. 

            Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn năm 2009 nêu rõ tình hình thiên tai và kết quả đạt được của công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu các tai nạn do thiên tai gây ra...và dự thảo Kế hoạch, phương án Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn năm 2010.           

Các đại biểu dự hội nghị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để chỉnh sửa dự thảo Kế hoạch, phương án Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn năm 2010 và Thông báo về việc phân công, giao nhiệm vụ trong công tác Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn năm 2010...

            Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu: Các thành viên Ban chỉ huy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 14 về công tác này; Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo lũ, mưa lốc, sạt lở đến từng điểm cụ thể; Các ngành chức năng tiến hành kiểm tra kế hoạch Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn của các công trình thuỷ điện, các công trình thủy lợi, công trình xây dựng của tỉnh đang thi công; Sở Giao thông vận tải cần hoàn thành việc cấp áo phao cho các điểm đã khảo sát; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch diễn tập đảm bảo công tác ứng cứu được kịp thời, an toàn; Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch đảm bảo thông tin thông suốt, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các yêu cầu của công tác Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra .../.

 

                                                             Vũ Đình Chuyền

                                                Sở Thông tin và Truyền thông