Skip to main content

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn tổ chức đợt thực tế sáng tác chuyên ngành Mỹ thuật năm 2010.

         Ngày 26 tháng 4 năm 2010, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức đợt sáng tác Chuyên ngành Mỹ thuật năm 2010 cho 25 hội viên thuộc Chi hội Mỹ thuật của tỉnh.

Trong thời gian 07 ngày, các hội viên đi thực tế sáng tác tại 11 huyện, thành phố. Sau đợt thực tế sáng tác mỗi hội viên nộp ít nhất 01 tác phẩm tranh kích cỡ 80cm x 100cm cho Ban tổ chức để lựa chọn các tác phẩm Mỹ thuật đặc sắc, có chất lượng tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 2010 và triển lãm thành tựu Mỹ thuật Lạng Sơn mười năm đầu thế kỷ XXI sẽ được tổ chức trong năm nay.

                                                Nguyễn Phượng

                                    Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn