Skip to main content

Công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính

        Sáng ngày 27/4/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2, Đề án 30. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

        

        Kết thúc giai đoạn thống kê TTHC, ngày 23/9/2009, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành thuộc tỉnh; quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã. Đến ngày 30/3/2010, UBND tỉnh đã phê duyệt và ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC và hoàn tất báo cáo kết quả kết thúc giai đoạn 2 về rà soát TTHC thuộc Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kết quả rà soát được 531 thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc tỉnh; 220 TTHC cấp huyện và 135 TTHC cấp xã.../.

                                                                      Hồng Hà

                                                      Sở Thông tin và Truyền thông                              (Theo nguồn: baolangson.vn)