Skip to main content

Kiểm soát các mặt hàng nhạy cảm, thiết yếu, chống tăng giá

Quyết định 900/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Yêu cầu phải kiểm soát các mặt hàng nhạy cảm, chống tăng giá phi lý, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán. Theo đó:

Cục Quản lý giá phối hợp với các Bộ liên quan kiểm tra, giám sát về việc chấp hành các quy định về đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời tiếp tục duy trì ổn định giá điện bán cho các hộ sản xuất, tiêu dùng và giá than bán cho sản xuất điện đến hết năm 2010; rà soát cơ chế kiểm soát giá xăng dầu theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu hoạt động theo nguyên tắc thị trường; Trong đó có rà soát lại chi phí kinh doanh, các công cụ thuế, phí và Quỹ bình ổn giá xăng dầu, không để giá xăng tăng liên tục trong thời gian ngắn, gây tác động bất lợi đến sản xuất và tâm lý người tiêu dùng.

Cục Quản lý giá cũng cần phối hợp với các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố kiểm soát chi phí kinh doanh, giá thành các loại sản phẩm thuộc diện bình ổn giá theo quy định, nhất là đối với các mặt hàng nhạy cảm, thiết yếu như xăng dầu, điện, than, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh, đường, sữa, lương thực, thép, xi măng,...

Thực hiện giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian thông quan và tiết giảm chi phí đối với hàng hoá xuất khẩu.

Vụ Chính sách thuế sử dụng linh hoạt các công cụ thuế, phí, lệ phí và các biện pháp thích hợp đối với hàng xuất, nhập khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, trước hết là đối với những mặt hàng trong nước sản xuất được hoặc không khuyến khích nhập khẩu để hạn chế nhập siêu.

Để bảo đảm ổn định, an toàn của hệ thống Tài chính - Ngân hàng, Bộ Tài chính sẽ phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các định chế tài chính phi ngân hàng về việc tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro và an toàn tài chính, nhất là các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư để bảo đảm hoạt động lành mạnh, an toàn.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Vụ Đầu tư phối hợp với các vụ chức năng rà soát lại các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ để điều chuyển vốn theo hướng tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách phải hoàn thành trong năm 2010. Lưu ý không bố trí vốn cho các dự án đầu tư cho đến thời điểm này chưa được bố trí vốn, trừ vốn đối ứng các dự án vay nước ngoài.

 

                                                 Vũ Đình Chuyền

                                       Sở Thông tin và Truyền thông

                                         Nguồn: QĐ 900/QĐ-BTC của Bộ Tài chính